Julkaisija: Kojonkoski-Rännäli Seija

Erityisen viisaiden johtajien ja opettajien aika Ilmiöpohjainen opetus, tutkiva oppiminen ja käsityötuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessin teoreettinen malli Käsin tekeminen, digitaalinen tekeminen ja uusi tekijä-liike Käsityötaidon oppimisesta Kauneus käsityössä - Esteettisten kykyjen kehittäminen käsityö-oppiaineessa Laatutietoisuus ja käsityö Missä high tech ja high touch kohtaavat Suomalainen käsityönopettaja ylpeänä kertoo oppiaineestaan Taide- ja taitoaineet ovat perusopetuksen sisällöllistä ydinainesta Teoriaa ja käytäntöä käsillä päällä sydämellä ja rennolla asenteella Tulevaisuuden käsityötaito Voiko vaatteella olla sielu?