pukeutumisen-tie

Avaa linkki Opetushallituksen sivustoon >>


Taustatietoa oppimateriaalista ja vinkkejä opettajalle

Pukeutumisen TIE -oppimateriaali pyrkii ohjaamaan oppilasta tiedostamaan pukeutumisen syitä oman vaatetussuunnitelman luomisen kautta. Oppilas ohjataan aluksi pohtimaan oman pukeutumisensa syitä yhdessä muiden kanssa. Näitä syitä vasten on tarkoitus kartoittaa omaa pukeutumisen tapaa, tyyliä ja tarkoitusta. Näitä omia lähtäkohtia on tarkoitus käyttää uuden vaatetussuunnitelman luomisessa. Vaatetussuunnitelmaa varten oppilas ohjataan etsimään lisätietoa konkreettisista pukeutumisen ongelmaa avaavista lähteistä.

Materiaalin kantavana ajatuksena on ohjata oppilas tutkivan oppimisen prosessiin, jossa käytetään hyväksi yhteisöllisen suunnitteluprosessin ajatuksia. Materiaali toimii prosessin tukena opettajan ohjauksen avulla. Sen käytässä on tärkeää, että opettaja ja luokka tai oppilasryhmä ovat oppilasta tukemassa koko suunnitteluprosessin ajan. Opettaja rajaa ja soveltaa materiaalissa olevia ohjeita ja rajaa tehtäviä yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Materiaalin tarkoituksena on kuitenkin tarjota yksinkertaisessa muodossa välineitä aidosti oppilasta kiinnostavan suunnitteluhaasteen ratkaisemiseksi aitoja tietolähteitä hyväksi käyttämällä. Haasteen ratkaisemisessa käytetään oppilaan omien lähtäkohtien kartoittamista ja syventävän tiedon hankkimista oman suunnitelman pohjalla. Materiaalista on linkitetty esimerkkejä toteutetusta pukeutumisen suunnittelun hankkeesta, jossa on käytetty hyväksi tässä sivustossa raportoituja ajatuksia.

Tutkivassa oppimisen ja suunnittelun prosessissa on tärkeää saada oppilas luomaan itseä kiinnostava itseä koskettava aito ongelma. (Tämän voi tehdä myös opettajan antamien rajausten pohjalta: esim. yläosan vaate tai juhlaan sopiva vaate.) Ongelmasta on hyvä keskustella muun ryhmän ja opettajan kesken, saada muiden mielipiteitä siitä ja luoda ajatuksia sen ratkaisemiseksi. Omia ajatuksia täytyy saattaa näkyväksi sekä piirretyiksi suunnitelmiksi, että sanoilla selitetyiksi suunnitelmiksi, jotta muut voivat osallistua prosessiin ja näkevät, mitä oppilas haluaa ratkaisussaan korostaa. Tarkoituksena on pyrkiä yhdessä keskustelemaan ja hyädyntämään oppilaitten erilaista asiantuntemusta. Ajatuksien tueksi ja suunnitelman jäsentämiseksi kerätään lisätietoa tarjolla olevista lähteistä. Tähän materiaaliin on kerätty verkossa olevia sivuja. Niiden käsittelemisessä opettajan on ohjattava kriittisyyteen.

Katso myös Pukeutumisen Toimivuus, Ilmaisevuus, Esteettisyys

tekijät:
Päivi Bläuer
Marjut Iivonen
Henna Lahti
Jaana Mäki-Tuominen

© 2024 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!