Pukeutumisen TIE

... vie sinut mukanaan pohtimaan pukeutumisen syitä.
... vie sinut luomaan oman pukeutumisen suunnitelmaa.

Miksi pukeudut?

Oletko koskaan ajatellut syitä sille, miksi ylipäätään pukeudut?
Ennen kun menet eteenpäin, pohtikaapa hetki ryhmän kanssa erilaisia syitä omalle pukeutumisellenne.
(Voitte kirjata syistä esimerkiksi yhteisen mind mapin suunnitteluprosessinne lähtäkohdaksi.)

Miksi pukeudumme?

Pukeutumiseksi ymmärretään kaikki, mitä voimme nähdä henkilöstä. Tärkein osuus siitä länsimaisen kulttuurimme kannalta on vaatetus. Joissain kulttuureissa voidaan olla ilmankin vaatteita silti pukeutuen esimerkiksi koruin ja tatuoinnein. Pukeutumisen tarpeet ovat eri kulttuureissa ja eri yhteisöissä erilaiset.

Syitä pukeutumiselle on useita. Ihmiset pukeutuvat, koska he haluavat koristautua, suojautua tai peittää jotain häveliäisyyssyistä. Pukeutumisella voidaan myös viestiä ja kommunikoida. Ihmisen eri ikävaiheet ilmentyvät pukeutumisessa. Lisäksi se kertoo kuuluvuudesta yhteisöihin: perheeseen, kaveriporukkaan, urheiluseuraan. Usein se välittää henkilän omia arvoja. Sillä tuodaan esiin sosiaalisia rooleja ja statuksia. myös yhteiskunnalliset arvot säätelevät pukeutumista. Uskonto, valta ja taloudelliset syyt ovat ohjailleet koko historiamme ajan myös pukeutumista.

Tee Virtuaalinen museokierros: Tutustu pukeutumiseen eri kulttuureissa »

Pukeutuen erotumme yksilöiksi. Sen valinnalla vaikutamme muiden mielikuvaan itsestämme ja kuulumme yhteisöön tai erotumme siitä. Miten ryhmittelisitte edelliseen nähden teidän ryhmänne pukeutumisen syitä?

 

Omien lähtökohtien tiedostaminen vaatetussuunnitelman pohjaksi - parannustarpeet näkyviksi

Sinä pukeutujana?

Millainen olet itse tällä hetkellä pukeutujana?

Kartoita lähtäkohtiasi pohtimalla olemassa olevaa tilannettasi.
Seuraavassa ehdotuksia, miten voit sen tehdä.

Tutki oman vaatekaappisi sisältö (tai osa siitä - mieti, millaista tietoa tarvitset!). Jäsentele ja raportoi huomiosi kokoamalla kollaasi esim. valokuvaamalla, piirtämällä, tai leikkaamalla kuvia lehdistä ja katalogeista. Pohtikaa yhdessä ja erikseen millaista tyyliä nykyinen vaatevarastosi edustaa. Jäsentelyssäkin kannattaa käyttää kaveria apuna!

Pohdinnan ja jäsentelyn apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

 

Suunnittelutehtävän määrittäminen omien lähtökohtien pohjalta

Oma suunnittelutehtävä

Kun tutkit edellä laatimaasi omaa selvitystä, mihin huomiosi kiinnittyy?
- Onko tyyli sitä, mitä haluat?
- Löytyykö sinulle hyvä asu tilanteeseen kuin tilanteeseen?
- Juttele myös muitten kanssa, mitä he sanovat huomioistasi?
- Muodostuuko tarpeita parantaa jotain?
- Tee huomiosta esimerkiksi mind map.

Määrittele parantamisen tarpeen perusteella suunnittelutehtäväsi:
Pohdi, minkälaiseen tarkoitukseen ja minkä tyylistä vaatetta tarvitset?
Muotoile tehtäväsi sanoiksi.

Lähde sitten laatimaan vaatetussuunnitelmaa tarpeesi täyttämiseksi..

 

Syventävän tiedon etsiminen suunnittelun tueksi

Oma vaatetussuunnitelma

Vaatetussuunnittelua tukemaan on kehitetty erilaisia malleja, joista esittelemme TIE-mallin (englanniksi FEA-mallin). Malli perustuu ajatukseen, että vaatetus täyttää toimivuuteen (functional), ilmaisevuuteen (expressive) ja esteettisyyteen (aesthetic) liittyvät tarpeet. Nämä näkökulmat ilmenevät eri tavoin eri vaatteissa ja eri käyttäjillä. (Lamb & Kallal 1992)
Mieti miten täytät omassa suunnitelmassasi toimivuuteen, ilmaisevuuteen ja esteettisyyteen liittyvät tarpeet. 

Lisätietoa vaatteen toimivuudesta, ilmaisevuudesta ja esteettisyydestä saat suunnitelmaasi varten esimerkiksi seuraavista. Myös muita lähteitä kannattaa käyttää.

TOIMIVUUS

Vaatteen toimivuuteen liittyviä vaatimuksia ovat vaatteen suojaavuus, turvallisuus, lämpömukavuus, istuvuus, liikkumaväljyys sekä pukemisen ja riisumisen helppous. 

Vaatteen yksi tarkoitus on suojata pukeutujaa erilaisissa ilmastoissa. Ilmasto-olosuhteet vaihtelevat maapallon eri osissa suuresti. Toisaalta samassakin paikassa olosuhteet vaihtelevat melkoisesti vuoden- ja vuorokauden aikojen mukaan. Tietoa erilaisista ilmastoista ja säätiloista läydöt myös internetistä.

Vaatetuksella voidaan suojautua auringonpaisteelta, pakkaselta, tuulelta ja sateelta. Sopiva vaatetus riippuu ympäristän olosuhteista sekä ihmisen liikkumisaktiviteetista. Internetistä löytyy tietoa mm. liikuntavaatetuksesta.

Vaatteen toimivuuteen vaikuttavat myös vaatteen istuvuus ja liikkumaväljyys. Vaatetuksen täytyy mahdollistaa eri tilanteiden vaatimat asennot. Esimerkiksi joustavasta materiaalista valmistettavan vaatteen väljyysvarat ovat pienemmät joustamattomaan materiaaliin verrattuna. Lisäksi väljyysvarat ovat kerrospukeutumisesta johtuen erilaisia esimerkiksi sisä- tai ulkokäyttöön tarkoitetuissa vaatteissa.

ILMAISEVUUS

Vaatteet sisältävät viestejä pukeutujasta, ajasta ja paikasta. Eri tilanteisiin pukeudutaan tilanteen vaatimalla tavalla.

Esimerkiksi juhlapukeutumiseen liittyvää tietoa voi etsiä erilaisista pukeutumisoppaista, esim. http://www.teja.fi/pukeutuminen/etusivu.html

Pukeutumisen avulla voidaan sulautua tiettyyn yhteisöön. Erilaiset ryhmät kuten kuorot, urheiluseurat ja joukkueet ilmaisevat pukeutumisellaan yhteisöllisyyttä.

Koulun edustusjoukkueiden urheilupaidat: https://punomo.fi/teeitse/koulun-edustusjoukkueiden-urheilupaidat/
Vanhojen päivän tanssiaiset: http://www.kaspaikka.fi/pukeutuminen/vanhojenpaiva/vanhat.html

Toisaalta pukeutumisen avulla ilmennetään yksilöllisyyttä ja luovuutta.  Esimerkiksi itse tehty vaate voi korostaa pukeutujan persoonallisuutta ja käsityätaitoja.

Persoonallisia käsineitä: http://cc.joensuu.fi/~kyrki/kasineet/
T-paitasuunnitelmia: http://www.kaspaikka.fi/atk_ts/t-paidat.html

Teatteripuvustuksessa luodaan illuusioita erilaisista roolihahmoista ja aikakausista.

Fantasia-asuja: http://www.tkukoulu.fi/~fleen/fantasy.html
Teemana keskiaika: http://www.kaspaikka.fi/pukeutuminen/keskiaikavaate/keskiaika.html

ESTEETTISYYS

Esteettiset seikat sisältävät pukeutujan kauneuden tarpeen. Eri elementeillä kuten vaatteen väreillä, muodoilla ja kuvioilla voidaan luoda miellyttävä vaatetussuunnitelma. Vaate voi olla ikään kuin taideteos.

Väreillä on sekä esteettinen että ilmaisullinen ulottuvuus. Voit etsiä tietoa esimerkiksi lempiväreistäsi tai värien symboliikasta internetistä.

Kulttuurin asettamat kauneusihanteet muuttuvat jatkuvasti.  Tietoa tämän kauden trenditeemoista ja väreistä läydöt myös Internetistä.

Monipuolista väritietoa: www.coloria.net/
Värikarttoja: www.icfin.com

Ideoi erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Kysy muilta hyviä mielipiteitä tukemaan tai muokkaamaan omia ajatuksiasi. Pohtikaa yhdessä suunnitelmiinne ratkaisuja. Voit piirtää ideoita muistiinpanoiksi, ja selventää niitä sanoin selittämällä. Arvioikaa ideoita TIE-mallin avulla. Voitte yhdistellä eri ideoista lopullisen suunnitelman, joka täyttää parhaiten itse määritellyt tarpeet ja vaatimukset.

Sitten pääsettekin toteuttamaan suunnitelmaa!

Voit käydä katsomassa, millaisia suunnitelmia ja vaatteita Puolalanmäen koulun oppilaat ovat toteuttaneet omia lähtöäkohtiaan selvittämällä »

tekijät:
Päivi Bläuer
Marjut Iivonen
Henna Lahti
Jaana Mäki-Tuominen

© 2024 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!