Pehmolelut - opintokokonaisuus

PEHMOLELU - OPINTOKOKONAISUUS. OPPILAAN OHJEET

TEHTÄVÄ
 • Tehtävänä on valmistaa pehmolelu
 • Suunnittelun pohjana on tarina, runo tai jokin muu selvitys, joka kertoo pehmolelusta tai lelun omistajasta.
 • Pehmolelu on tarinasi päähenkilä.

  POHDITTAVAA

 • Millaisen tarinan haluan kertoa?
 • Kuka tarinan päähenkilä on?
 • Miltä tarinan henkilä/hahmo näyttää?
TAVOITTEET
 • suunnitteluprosessin hahmottaminen
 • valmistusprosessin suunnittelu ja sen mukainen työskentely
 • kaavoituksen perusteiden harjoittelu
 • materiaaleihin ja työtapoihin tutustuminen ja harjoittelu
 • ohjeidenlukutaidon kehittäminen
 • itsearvioinnin kehittäminen

  POHDITTAVAA

 • Mitkä ovat omia vahvoja ja heikkoja puoliasi näistä tavoitteista?
 • Mitkä ovat omat tavoitteesi?
RYHMÄTYÖ
 • 3 - 4 oppilaan ryhmät
 • ryhmän kanssa käydään ryhmäkeskusteluja suunnittelun ja valmistuksen aikana
 • ryhmän tehtävänä on ideoida, arvioida ja kannustaa

  POHDITTAVAA

 • Miten voin auttaa ryhmän jäseniä?
 • Miten osallistun ryhmän keskusteluihin?
OHJEET
 • Pehmolelun vartalon valmistusohjeet ja kaavat on saatavilla valmiina
 • Eri valmistustekniikoihin voi tutustua Internetissä (esim. Punomo.fi), lehdissä ja kirjoissa
 • Suunnittele itse pehmolelusi yksityiskohtien, vaatteiden ja asusteiden valmistusohjeet

  POHDITTAVAA

 • Mihin tekniikoihin voisin vielä tutustua?
 • Mitä uusia tekniikoita haluaisin oppia?
MATERIAALIT
 • Käytettävissä on tekstiilityän luokan varastosta löytyvät materiaalit
 • Lisäksi voit halutessasi, vanhempien luvalla, tuoda käytästä poistettuja asusteita, vaatteita tai sisustustekstiilejä

  POHDITTAVAA

 • Mikä materiaali sopii pehmoleluusi?
 • Mihin materiaaliin haluisin tutustua?
AIKATAULU 1. kerta

 • tehtävään tutustuminen
 • tehtävän tavoitteet, käytettävät materiaalit ja tekniikat
 • KOTITEHTÄVÄ 2. KERRALLE:
  Kirjoita tarina, runo tai jokin muu selvitys (käsitekartta tms.), jossa päähenkilänä on pehmolelu tai sen omistaja.

2. kerta

 • pehmolelun ulkoasun suunnittelu kirjoitetun tarinan pohjalta
 • 5 erilaista piirrettyä suunnitelmaa
 • materiaalien ja valmistustekniikoiden suunnittelu

3. kerta

 • ryhmäkeskustelu: omien suunnitelmien esittely ja uusia ideoita suunnitteluun
 • ryhmäkeskustelun tukena suunnittelun kysymyslista
 • valmistustekniikoiden ja asusteiden, vaatteiden ja yksityiskohtien valmistusohjeiden kirjaaminen

4. kerta

 • jaetaan pehmolelun vartalon kaavat ja työohjeet
 • saumavarojen piirtäminen
 • tyäohjeiden lukeminen
 • tarvittaessa valmistuksen suunnittelu valmiiksi
 • ryhmäkeskustelu: valmistustekniikan soveltuminen ja ongelmakohdat, tekniikan hallinta, valmistuksen vaiheet, kaavoitus ja ajankäyttä
 • ryhmäkeskustelun pohjalta suunnitelmien muokkaus
 • valmistuksen aloitus

5. kerta

 • pehmolelun valmistusta
 • ryhmäkeskusteluja: kannustaminen, ideointi, ongelmien ratkaisu

6. kerta

 • kuten 5. kerta
 • pehmolelut valmistuvat!
 • KOTITEHTäVä TARVITTAESSA: valmista ja viimeistele pehmolelu palautuskuntoon

7. kerta

 • palautekeskustelu joko ryhmissä tai yhteisesti luokassa: projektin vaativuus, mielekkyys, materiaalien ja valmistustekniikoiden valinnat, ongelmat ja oppiminen
 • oma arviointi: Pehmolelun arviointilomake
PALAUTUS
 • valmis pehmolelu
 • arviointilomake
  MUISTA NIMI MOLEMPIIN!
ARVIOINTI
 • Suunnittelusta, työskentelystä & valmistuksesta ja valmiista kokonaisuudesta muodostuu Pehmolelu -projektin yhteisarvosana
 • Suunnittelu: tuotteen ulkoasun ja tarinan yhteys, valmistuksen suunnittelu, materiaalien sopivuus ja myös suunnitteluprosessin eteneminen ja ryhmäkeskustelut
 • Työskentely ja valmistus: itsenäinen työskentely, ohjeiden lukutaito, materiaalin ja työvälineiden hallinta ja myös prosessin eteneminen annetussa aikataulussa
 • Valmis kokonaisuus: tekstin ja pehmolelun yhteen sopivuus, tuotteen laatu ja itsearviointi

© 2024 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!