« Etusivu / Elämää Takkulan talossa

Otetaan selvää!

Tutkitaan entisajan elämää! Otetaan selvää millaista ihmisten elämä on ollut ennen meitä, esimerkiksi 100 vuotta sitten Takkulan talossa.


Tehtävä 1

- Tutustu Takkulan taloon kuvagalleriaa hyödyntäen
* Valitse talosta sinua kiinnostava asukas tai esine.
* Mitä saat selville valitsemasi asukkaan tai esineen valmistamistavasta kuvien perusteella?
* Valmista taloon uusi asukas tai esine. Käytä hyödyksesi selville saamiasi tietoja sekä halutessasi ohjeita.


Tehtävä 2

- Keskustele parisi kanssa, mitä tiedätte jo ennestään tutkimastanne aiheesta. Pohtikaa, mitä haluaisitte vielä saada siitä selville.
◦ Onko joku kertonut sinulle jotakin kyseisestä aiheesta?
◦ Oletko kuullut tai lukenut tarinoita, jotka kertovat entisajasta?
◦ Onko joku sukulainen tai tuttava elänyt tällä aikakaudella?
◦ Oletko nähnyt esimerkiksi tv:ssä ohjelmia aiheesta?
◦ Oletko nähnyt tavaroita kyseiseltä aikakaudelta?

- Käykää koko luokan ja opettajan kanssa läpi kokemuksianne ja aikaisempia tietojanne asiasta.
◦ Onko muillakin samanlaisia kokemuksia tai tietoa?
◦ Onko muilla eriävää tietoa sinun tietosi kanssa?
◦ Ottakaa selvää, onko jollakin teistä hieman virheellistä tietoa.

- Tiedonhankintatapoja ja tietolähteitä on monenlaisia.
◦ Voit haastatella aiheesta tuntemiasi vanhempia henkilöitä tai muuta asiantuntevaa henkilöä.
◦ Kirjasto on myös oivallinen paikka tiedonhankintaan.
◦ myös museoista voi olla hyötyä tutkimusretkelläsi.
◦ Internet on nopea ja helppo tiedonhankintaväylä, mutta muista olla kriittinen.
◦ Mistä muualta voisit saada tietoa asiasta?


Tehtävä 3: Näin ennen rakennettiin

 • Millaisissa asumuksissa ihminen on asunut?
 • Mistä materiaaleista taloja on rakennettu?
 • Entä ovet ja ikkunat?
 • Onko taloissa ollut useita kerroksia?
 • Millaisia kattoja taloihin oli tapana rakentaa?
 • Näkyykö alueellisuus rakennuksissa?
 • Millaisia eri tiloja rakennuksissa oli?
 • Mitkä olivat ihmisyhteisöjen tärkeitä rakennuksia?

- Valitse mieleisesi rakennus ja perehdy siihen tarkemmin.
* Voit tehdä sen pohjalta luonnoksia.
* Voit luonnostella myös rakennuksia, jossa yhdistyy useiden eri rakennusten piirteitä.

- Kun olet ottanut selvää entisajan rakennuksista esimerkiksi parisi kanssa, kootkaa tiedot yhteen pienryhmissä.

- Esittele valitsemasi rakennus muille.

- Valmistakaa seinäjuliste, jossa on esitelty erilaisia vanhanaikaisia rakennuksia.
* Julisteesta voi löytyä tietoiskuja rakennuksen eri osista ja niiden valmistuksesta sekä materiaaleista, käyttötarkoituksesta ja tyypillisestä sijainnista.

- Jos aiot itse valmistaa vanhan rakennuksen pienoismallin, mieti mitä materiaaleja voisit käyttää työssäsi.
* Tarvitsetko uusia materiaaleja vai voisitko esimerkiksi kierrättää?

Esimerkkejä lähteistä:
-
Mauri Kunnaksen Koiramäki kirjat.
- Mauri Kunnaksen kotisivut: www.maurikunnas.net
- Vanhoja rakennuksia: http://www.muuka.com/finnishpumpkin/suomi
- Liedenpohjan kylän historiaa: http://www.liedenpohja.fi/historia.htm
- Kerttulin koulun historiaa: http://users.edu.turku.fi/jpaakkin/kerttuli/


Tehtävä 4: Kihvelit ja kahvelit, talikot ja pulikat

 • Millaisia tavaroita ja esineitä ihmiset ovat omistaneet/käyttäneet/tarvinneet?
 • Millaisia työkaluja heillä on ollut käytössään?
 • Millaisia huonekaluja rakennuksissa on ollut?
 • Mitä muuta tarve-esineistöä rakennuksista löytyi?
 • Mistä materiaaleista tavarat on valmistettu?
 • Kuka tavarat valmisti?
 • Käytettiinkö esineistä joitakin nykysanastosta poikkeavia nimityksiä?

- Käy tutustumassa vanhoihin tavaroihin ja esineisiin esimerkiksi kotiseutumuseossa.

- Tutustu samalla esineiden käyttötarkoituksiin ja tilanteisiin.

- Tuo kotoa vanhoja esineitä ja esittele niiden alkuperä, käyttäjä ja tarkoitus luokallesi.

- Järjestäkää koululle vanhoista tavaroista näyttely, jossa te toimitte asiantuntijoina ja oppaina.

Esimerkkejä lähteistä:
- Mauri Kunnaksen Koiramäki-kirjat.
- Mauri Kunnaksen kotisivut: www.maurikunnas.net
- Vesilahden kotiseutumuseo: http://www.sci.fi/~ntns/museo502.htm
- Tyrämäen museo: http://www.kirjastovirma.net/museot/tyramaki/esineet
- Espoon kaupungin museo: http://www.cs.helsinki.fi/group/seco/swehg/ekmdemo/


Tehtävä 5: Näin ennen elettiin

 • Ketä kaikkia taloissa on asunut? Ihmisiä? Eläimiä?
 • Mitä asioita ja tehtäviä on kuulunut heidän jokapäiväiseen elämäänsä? Entä viikko, kuukausi-, ja vuosirytmiin?
 • Millaisia ammatteja ihmisillä on ollut?
 • Millaisia kodintekstiilejä heillä oli käytössään?
 • Millaisia vaatteita he ovat käyttäneet? Kuinka paljon heillä oli vaatteita?
 • Mistä materiaaleista tekstiilit ja vaatteet on valmistettu?
 • Mistä näitä materiaaleja on saatu?
 • Mistä ihmiset ovat saaneet tekstiilejä ja vaatteita? Kuka ne on valmistanut ja miten?
 • Millaisia elintarvikkeita heillä on ollut käytössään?
 • Mistä he ovat saaneet elintarvikkeensa?
 • Onko heillä ollut kotieläimiä? Millaisia?
 • Pitivätkö he eläimiä hyöty- vai hupitarkoituksessa?

- Järjestäkää koulussa vanhanajan koulupäivä.

* Oppilaat tulevat kouluun pukeutuneina vanhanaikaisiin vaatteisiin (jos kaikilla ei ole, vaatteita voidaan lainata tai muuten improvisoida)
* Oppilaat tuovat eväät kouluun mukanaan.
* Muutenkin koulussa käyttäydytään vanhojen järjestyssääntöjen mukaisesti.
* Kirjoittakaa aiheesta kirjoitelma: Miltä tuntui olla oppilaana vanhanajan koulussa? Mikä oli kivaa ja mikä tylsää? Vertaile nykypäivän ja entisajan koulukäytäntöjä - hyviä ja huonoja puolia kummastakin.
* Keskustelkaa tuntemuksistanne esimerkiksi seuraavana päivänä.

- Valmistelkaa näytelmä entisajan ihmisten elämästä, asumisesta ja työtehtävistä. Hyödyntäkää vanhoja tavaroita ja asuja.

Esimerkkejä lähteistä:
-
Mauri Kunnaksen koiramäki-kirjat
- Mauri Kunnaksen kotisivut: www.maurikunnas.net
- Langan valmistaminen: Villan karstaaminen ja kehrääminen
- Suutarin verstas: http://koti.welho.com/spalande/tuusula.html
- Miesten käsitöiden työvälineet: http://www.sci.fi/~ntns/museo707.htm
- Ammatteja: http://www.kurkijoki.fi/dia/h2_h4/hh2_h4.html


Hanna Koskimies & Heidi Päivinen 2006

© 2023 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!