Pythonin standardikirjasto on koko ajan käytössä, joten sitä ei tarvitse alussa ilmoittaa,
kuten C-kielessä joutuu tekemään #include <stdio.h>.

Me olemme käyttäneet jo useita Python järjestelmän sisäänrakennettuja funktioita,
tästä esimerkkinä vaikkapa print()-funktio.
Muut kirjastot, kuten esim GPIO, täytyy esitellä eli kutsua käyttöön, "importoida".
Mutta se onkin jo toinen juttu.

 

Sisäinen funktio len()
Pythonin sisäinen funktio len() laskee merkkijonon merkkien määrän.
Tyhjät merkit lasketaan jokainen merkiksi.

Katso tarkkaan jonon merkkien määrä ja vertaa tulostukseen.
Rivi 16: merkkijonomuuttujasta jono_1 lasketaan merkkien määrä ja sijoitetaan se jono_1:n uudeksi arvoksi.
Seuraavalla rivillä tuo lukumäärä tulostetaan.
Rivi 18: \n on yksi merkki
Rivi 19: lopussa on kaksi tyhjää merkkiä, nekin lasketaan merkkijonon merkeiksi.

 

Sisäiset funktiot max() ja min()

Sisäinen funktio max() palauttaa parametrina annetuista arvoista suurimman.
Sisäinen funktio min() palauttaa parametrina annetuista arvoista pienimmän.

 

Sisäinen funktio range()

Koodissa ajettavien silmukoiden lukumäärä asetetaan Pythonin sisäänrakennetulla range-funktiolla.
Range-funktion parametrien pitää olla kokonaislukuja, integer, ja
- ne aloitetaan nollasta ellei toisin määrätä,
- askelletaan yksi askel kerrallaan, ellei toisin määrätä,
- päättyy stop-arvoa edeltävään lukuun

Range-funktio luo oletusarvoisesti lukujonon,
jonka ensimmäinen alkio on 0 ja parametrina annetun luvun välillä.
Esim. komento range(6), antaa luvut 0, 1, 2, 3, 4, 5.
For-looppi käy range-komennolla saadut luvut läpi siten, että jokainen luku on vuorollaan muuttuja i:n arvona. 
Jos kuitenkin halutaan, että lukujonossa peräkkäisten lukujen erotus on suurempi kuin 1, siis askellus,
voidaan haluttu väli antaa range-funktiolle kolmantena tietona näin,
range(alkuarvo, stop-arvo, askellus).
Tämä tuottaa lukujonon, jossa esiintyvät askelluksen välein olevat luvut alkaen alkuarvosta ja
päättyen viimeiseen lukuun, joka on pienempi kuin stop-arvo.
Kierroksen lopussa on testi “joko i on yhtäkuin loppuarvo?”, ellei, i inkrementoidaan eli i=i+1
ja ajetaan uusi kierros. Joka kierroksen lopussa on testi.
Komennolle range voi myös kertoa luvun josta aloitetaan.
Jos lukujonon halutaan alkavan jostain muusta luvusta, voidaan se määritellä samalla, esim näin:
range(3, 6), jolloin lukujono on 3, 4, 5.

 

Paluu pääsivulle:

 

 

© 2023 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!