Kivien käyttöhistoriaa

Kivien käsittelyn historia on Suomessa hyvin kunniakas. Keskiaikaiset kivilinnamme ja -kirkkomme ovat olleet kertomassa siitä kivenkäsittelytaidosta, mitä esi-isämme ovat hallinneet. Suomalaista kiveä on perimätiedon mukaan kuljetettu jo 1500-luvulla ulkomaille. 1900-luvulla suomalaisen punagraniitin arvokkain esiinmarssi oli eduskuntatalo. Suomalaista peruskalliota on käytetty myös 1980-luvulla mm. Hollannin delta-patoprojektiin.

Kivi materiaalina

Kivi materiaalina on aina hyvin haastavaa, tekijän on tunnettava työstettävä materiaali ja samalla työstämismenetelmät, jolloin lopputulos olisi esteettisesti kaunis ja kohteeseen sopiva.

Koulumaailmaan kivi työstettävänä materiaalina sopii hyvin sen "näyttävyyden" ja edullisuuden  ansiosta.

Kivi materiaalina on jokaisen ulottuvilla: kaupoista voi hankkia erikoisempia kiviä, mutta suomalainen peruskivi on käsiteltynä suomalaista silmää hivelevä.

louhos     lohos


Jalo- ja korukivet

Mitä jalo- ja korukivet ovat

 • aina luonnon tuotteita
 • useimmiten mineraaleja

Miten jalo- ja korukivet eroavat toisistaan

 • Jalokivet ovat mineraalien valioyksilöitä, joiden arvo säilyy riippumatta eri muotivirtauksista ja eri yhteiskuntajärjestelmistä.
 • Jalokivet hinnoitellaan yleensä karaattipainon mukaan, mikä on 200 mg eli 1/5 grammaa.
 • Korukivet punnitaan grammoina tai jopa kiloina.

korvato     korvat


Kivien esiintyminen

Suomen maakuntakivet

Kansalliskiveksi on nimetty graniitti. Graniitti ilmenee peruskalliossamme punaisena, harmaana, ruskeana sekä vihertävänä.

 • Ahvenanmaan maakuntakivi on ELOPERÄINEN KALKKIKIVI
 • Varsinais-Suomen maakuntakivi on PUNAINEN GRANIITTI
 • Uusimaan maakuntakivi on SARVIVÄLKE
 • Kymenlaakson maakuntakivi RAPAKIVI
 • Etelä-Karjalan maakuntakivi on SPEKTROLIITTI
 • Etelä-Savon maakuntakivi on MARMORI
 • Päijät-Hämeen maakuntakivi on DIABAASI
 • Kanta-Hämeen maakuntakivi on KIRJOMAASÄLPÄ
 • Pirkanmaan maakuntakivi on PALLOKIVI
 • Satakunnan maakuntakivi on HIEKKAKIVI
 • Etelä-Pohjanmaan maakuntakivi on KÄRNÄIITTI
 • Keski-Suomen maakuntakivi on DIORIITTI
 • Pohjois-Savon maakuntakivi on APATIITTI
 • Pohjois-Karjalan maakuntakivi on VUOLUKIVI
 • Keski-Pohjanmaan maakuntakivi on GNEISSI
 • Pohjois-Pohjanmaan maakuntakivi on LIUSKE
 • Kainuun maakuntakivi on VIHREÄKIVI
 • Peräpohjolan maakuntakivi on DOLOMIITTIKIVI
 • Lapin maakuntakivi on KULTA

kartta
Klikkaa kuvaa!


Laissa määritellyt oikeudet

Toisten omistamilla mailla kulkiessa ja näytteitä ottaessa on määritelty kaivoslaissa seuraavaa:

Tässä laissa säädetty oikeus omalla ja toisen alueella etsiä, vallata ja käyttää hyväksi esiintymää: 

 1. jokaisella luonnollisella henkilöllä, jolla on asuinpaikka euroopan talousalueella
 2. suomalaisella yhteisöllä ja säätiöllä

joka sisältää lain 2§:ssä tarkoitettuja kaivoskivennäisiä, joita on malmimineraalien ohella mm. timantti, korundi, kvartsi, oliviini, kyaniitti, andalusiitti, sillimaniitti, granaatti, asbesti, talkki, muskoviitti, vermikuliitti, maasälpä, apatiitti, kalkkisälpä, dolomiitti, fluorisälpä. 

Kaivoslain 3§:ssä on annettu oikeus suorittaa toisenkin omistamalla alueella tarpeelliseksi katsottavia etsintätöitä, kuitenkin rajoituksella, että ei saa ilman viranomaisen lupaa tai omistajan taikka nautintaoikeudenhaltijan suostumusta maanpinnalla suorittaa:

 1. Alueilla, jolla on sivullisilta pääsy kielletty tai muutoin rajoitettu kulkemista.
 2. Valtausalueilla tai kaivospiirissä
 3. Asuinrakennuksen yhteydessä olevan pihan, tontin, puutarhan tai puiston alueella
 4. Pellolla tai muussa kuin kohdan 3 tarkoitetussa puutarhassa, jos siitä ilmeisesti aiheutuu vahinkoa.
 5. Yleisessä käytössä olevalla liikenne- tai kulkuväylällä, jos työt tuottavat haittaa liikenteelle.
 6. Kirkko- tai hautausmaalla

Etsintätyöstä maanomistajalle aiheutunut haitta on täysin korvattava. Lain suoma mahdollisuus ei vielä oikeuta esiintymän hyväksikäyttöön. Jos haluaa esiintymän hyväksikäyttöön on haettava joko valtauskirjaa alueeseen tai samanaikaisesti myös kaivospiirin määräämistä esiintymän hyväksi käyttämistä varten. 

(otteet kirjasta "Suomen kivet: Virkkunen, Partanen)


Kivistä tuotteiksi

Huomioitavia seikkoja, kun lähdetään työstämään kiveä tuotteeksi

 • Tuotteen käyttötarkoitus
 • Kiven kovuus (mineraalit jaetaan kovuutensa puolesta 1-10, talkki on 1, ja timantti on kovinta 10) koruihin käytettävien kivien pitäisi olla asteikon yläpäässä n. asteikolla 7. Asteikkona käytetään Mohsin asteikkoa.
 • Miten kiven kauneus tulee parhaiten esille? Sahaussuunta ja mahdollisten huokosten huomioiminen, sekä viisteiden tekeminen.

Miten kiventyöstön voi aloittaa vaikka koulussa oppilastyönä?

 • Kiventyöstössä tarvitaan laite jolla aihio saadaan sahattua suuremmasta osasta. Tähän tarkoitukseen tarvitaan timanttiterällä varustettu saha. Valmiin sahan oston mukana seuraa yleensä pakkauksessa hiomakivi, hiomanauha ja kiillotuslaikka. Tällaisen laitteen avulla pystyy tekemään oppilastyönä näyttäviä koruja, jotka liimataan korupohjiin, joita on saatavilla kivituotteita myyvistä liikkeistä.

kartionapit     napit

rintapuna     spektriipus

granittikoru     rintariipus

navetta


Arviointi

Arvosana        perusteet, joilla arvosana määrittyy

10

 

 • oppilas oivaltaa ja pystyy ratkaisemaan eteen tulevia probleemia
 • hallitsee tiedollisesti ja taidollisesti kaikki teknisen työn osa-alueet
 • työn suunnittelussa huomioitu tarkoituksenmukaisuus ja esteettisyys
 • harrastuneisuus ilmenee työskentelyssä
 • oma-aloitteinen ja muut huomioiva

 9

 • oppilas pystyy suunnittelemaan omaperäisen suunnitelman
 • pienellä opastuksella pystyy ratkaisemaan eteen tulevia probleemia
 • haluaa toteuttaa monimutkaisempia töitä

 • oppilas kykenee ohjatusti tuottamaan tuottamiskelpoisen suunnitelman
 • suunnitelma on realistinen
 • tuotteen valmistamisessa kiinnittää huomiota myös esteettisyyteen
 • hallitsee sosiaaliset taidot
 • hallitsee työturvallisuuden

 • oppilas saa valmiiksi suunnittelemansa työt
 • työskentely ei ole aina aktiivista
 • työ ei ole esteettisesti viimeistelty

6

 • työn suunnittelu ei onnistu ilman jatkuvaa opastusta
 • kaikki suunnitellut työt eivät valmistu
 • työskentelymotivaatio heikkoa

 5

 • työskentelymotivaatio lähes olematonta
 • ei saa valmiiksi yhtään työtä
 • työn suunnittelu ei onnistu

4

 • täysin piittaamaton työturvallisuudesta
 • häiritsee jatkuvasti muita
 • ei pysty toteuttamaan yksinkertaisimpiakaan ohjeita

 

© 2024 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!