MALLITILKUN NEULOMINEN
Mallitilkku neulotaan oikean silmukka- ja kerrosmäärän laskemista varten. Mallitilkussa käytetään samaa lankaa ja neuletiheyttä kuin varsinaisessa neuleessa eli usein täytyy ensin neuloa tilkku, missä kokeillaan erilaisia tiheyksiä. Hyvä mallitilkun koko on sellainen, josta pystyy mittaamaan 10 cm sekä kerros- että silmukkasuunnassa.
 
LANGAN KERIMINEN
Jos lanka on keritty palloksi, keri ensin lanka kerimislaitteella siten, että lanka juoksee ulos lankakerän sisältä. Voit käyttää myös tehtaassa kerittyä lankakerää, josta langan voi juoksuttaa myös kerän sisältä. Tärkeintä on, että lanka juoksee kerältä tasaisesti neulekoneeseen.
LANGANKIREYS LANGANOHJAIMESSA
Valitse normaali (tässä koneessa säätö 5) kireys langanohjaimeen Varmista, että lanka juoksee kerästä esteettämästi.
ALOITUSREUNAN LUOMINEN KÄSIN
Tuo valitut neulat D-asentoon. Neuloja täytyy olla niin paljon, että mallitilkusta muodostuu vähintään 15 cm leveä tilkku.
LUOMINEN
Solmi lankaan aloitussilmukka ja pujota se ensimmäiseen neulaan. Huomioi luomisessa, ettei silmukoista tule liian kireitä (luominen ja ensimmäisen kerroksen neulominen sujuvat helpommin, jos aloitusreunan silmukat ovat hieman löysiä).
LUOMINEN JATKUU
Pyöritä lankaa neulojen ympärille vastapäivään siten, että neulan varrelle muodostuu kuvan mukaisesti silmukka.Eli vie lanka ensin neulatason alapuolella uuden neulan alle ja tuo neulan oikealtapuolelta ylös.
LUOMINEN JATKUU
Vie lanka neulan yläpuolella vasemmalle ja pujota lanka kahden reunimmaisen neulan välistä työn alapuolelle. Jatka edellisen kuvan mukaan. Toista edellisen ja tämän kuvan perusteella kerros loppuun kunnes jokaiseen neulaan on luotu silmukka käsin kiertämällä.
VALMIS ALOITUSREUNA
Jätä lanka neulavarren oikealle puolelle. Tuo myös kelkka kiskolle neuleen oikealle puolelle.
ALOITUSKAMMAN RIPUSTAMINEN
Ripusta kisko koukuistaan luotujen silmukoiden varaan.
ALOITUSKAMMANA RIPUSTAMINEN JATKUU
Huomio, että kiskon koukut riippuvat lankalenkkien varassa, eivätkä neulekoneen neula-alustassa. Tarkasta, ettei lanka ole jäänyt kiskon koukkujen taakse vaan lanka kulkee kiskon edessä.
LANGAN PUJOTUS
Pujota lanka langanohjaimeen kuvan (tai ohjekirjan) mukaisesti. Varmista, että lanka liikkuu sujuvasti eli siten, että se ei ole tarrautunut tyhjiin neuloihin tai kelkan harjoihin.
LANGAN KIREYDENSÄÄTÖ
Säädä kireys säätöpyörästä 3,5. Kirjoita säätö muistiin. Neulo ensimmäinen kerros varovasti, koska kisko vaikeuttaa hieman neulomista.
PAINOJEN RIPUSTAMINEN
Ripusta neulepainot kiskoissa oleviin koloihin. Liian kevyt neuletyö nousee neuloilta pois ja liian raskas neule vaikeuttaa neulomista.
NEULO NEULETTA NIIN KORKEASTI, ETTÄ NEULEESTA VOIDAAN HELPOSTI MITATA KERROSSUUNNASSA VÄHINTÄÄN 15 CM.
VIIMEINEN KERROS
Neulo viimeinen kerros suurimmalla silmukankoon säädällä helpottaaksesi päättelyä.
PÄÄTTELY
Tuo neulat D-asentoon eli työnnä neulat neulakannoistaan niin pitkälle neula-alustalla kuin ne pääsevät siirtymään. Päättely tehdään läppäkoukun avulla ilman lankaa. Päättely aloitetaan vastakkaisesta reunasta kuin, missä lanka on.
PÄÄTTELY JATKUU
Vie läppäkoukun koukku ensimmäiseen silmukkaan (älä vie läppäkoukkua niin pitkälle, että silmukka jää läppäkoukun läpän taakse). Vedä silmukka läppäkoukulla pois ensimmäiseltä neulalta (silmukat ovat neulan varrella ja vedettäessä silmukkaa läppäkoululla neulan läppä sulkeutuu ja silmukka jää läppäkoukun koukkuun).
PÄÄTTELY JATKUU
Vie läppäkoukku seuraavaan silmukkaan niin pitkälle, että uusi silmukka on läppäkoukun koukulla ja vanha silmukka (edelliseltä neulalta) läppäkoukun läpän takana (koukun varrella).
PÄÄTTELY JATKUU
Vedä nyt läppäkoukkua varovasti itseesi päin (varo, etteivät seuraavat silmukat pääse putoamaan neuloiltaan): uusi silmukka on läppäkoulun koukulla ja edellinen silmukka on läppäkoulun varrella läpän takana.
PÄÄTTELY JATKUU
Vedä uusi silmukka edellisen lävitse läppäkoukun avulla (=virkkaa!), mutta ole varovainen, etteivät neuloilla olevat silmukat pääse putoamaan.
PÄÄTTELY JATKUU
Eli vie läppäkoukku seuraavaan silmukkaan ja virkkaa uusi silmukka edellisen lävitse läppäkoukun avulla. Toista kunnes olet viimeisessä silmukassa, jonka lävitse vedät katkaistun langan.
PÄÄTTELY
Läppäkoukulla virkkaamalla lopetusreunaan muodostuu siisti ketjusilmukkareunus.
VALMIS MALLITILKKU
Höyrytä tai kostuta kostealla kankaalla mallitilkku poistaaksesi mallitilkusta neulekoneen aiheuttama jännitys. Merkitse nuppineuloilla alue, josta voidaan mitata kuinka paljon on kerroksia ja silmukoita kymmenellä sentillä.

Annemari Takkala 2010

© 2024 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!