aafasoninslag-340   aafasoninslag-detalj340

Vävd år 1999
Vävare: Anja Lindqvist
Teknik: falsk inslagsrips och fasoninslag
Material: trikåtrasor och LP-garn
Att märka: det fylliga LP-garnet täcker ganska mycket av botteninslaget


aadaldrall1b-340   aadaldrall1-detalj340

Vävd år 2004
Vävare: Anja och Helena Lindqvist
Teknik: daldräll
Material: trikåtrasor och mattgarn
Att märka: man måste anpassa daldrällsbindningen för att få lika långa språng


aavarprips-340   aavarprips-detalj340

Vävd år 1991
Vävare: Anja Lindqvist
Teknik: varprips
Material: cottolin och trikå
Att märka: ränningen är så tät att den helt täcker inslaget, inslaget syns endast vid kanten


aafammosfason-340_000   aafammosfason-detalj340_000

Vävd på 1950-talet
Ägare: Anja Lindqvist
Teknik: fasoninslag
Material: ullgarn
Att märka: inslaget är sammansatt av flera ullgarn


ritva_daldrall340   ritva_daldrall340detalj

Vävd på en vävkurs i Åbo svenska arbetarinstitut läsåret 2006-07
Vävare: Ritva Lindblom
Teknik: daldräll
Material: trikåtrasor
Att märka: vävd med en skyttel i bottenbindningen


aatrastuskaft-340   aatrastuskaft-detalj340

Vävd år 2001
Vävare: Anja Lindqvist
Teknik: lärft
Material: lakanslärft
Att märka: både ränning och inslag är av ca 6 cm breda tygtrasor


norrback11-340   norrback11-detalj340

Vävd på 1950-talet
Ägare: Greta och Stina Svahnström
Teknik: noppväv
Material: ullgarn
Att märka: endast en liten del av mattan är utrullad


ramonas_daldrall340   ramonas_daldrall340detalj

Vävd på en vävkurs i Åbo svenska arbetarinstitut läsåret 2006-07
Vävare: Ramona Skoog
Teknik: daldräll
Material: trikåtrasor
Att märka: vävd med tre skyttlar, vid daldrällsranden med endast en skyttel i bottenbindningen


aadaldrall2b-340   aadaldrall2-detalj340

Vävd år 2004
Vävare: Anja och Helena Lindqvist
Teknik: daldräll
Material: trikåtrasor och jutegarn
Att märka: i denna matta har endast en daldrällatrampa använts


ulrikaskrepp340   ulrikaskrepp340detalj

Denna matta är vävd på vävkursen i Nagu inom Pargas-Nagu medborgarinstitut läsåret 2007-08.
Vävare: Ulrika Andersson
Teknik: krepp på lärftbotten
Material: trikåtrasor och fiskgarn
Att märka: eftersom trikån är så mycket fylligare än fiskgarnet flyter den ihop till en hel yta


sniljematta340   sniljematta340detalj

Vävd på 1940-talet
Vävare: Sigrid Lindqvist
Teknik: sniljeväv
Material: ullgarn
Att märka: till sniljevävar måste man först väva sniljorna innan man kan väva den slutliga mattan. I denna matta har man vävt ett bredare parti och smalare parti, som har sytts ihop.


mrlkrepp340   mrlkrepp340detalj

Denna matta är vävd på vävkursen i Nagu inom Pargas-Nagu medborgarinstitut läsåret 2007-08.
Vävare: Marja-Riitta Lindblom
Teknik: krepp på lärftbotten
Material: "hårgarn" och moppgarn
Att märka: man kan inte utgå från en kreppbindning med för långa språng


Mattor, mattor, mattor...

© 2023 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!