anna1-340   anna1-detalj340

Vävd på en vävkurs i Åbo svenska arbetarinstitut läsåret 2005-06
Vävare: Anna Bäckström
Teknik: batavia
Material: tygtrasor
Att märka: man får ofta en trevligt levande yta, om man färgar sitt inslag själv


aaspetskypert-340   aaspetskypert-detalj340

Vävd ca år 2000
Vävare: Anja Lindqvist
Teknik: korskypert
Material: trikåtrasor
Att märka: mattan blir tät då man väver så att den motsatta trampan används efter varje inslag (här "skuggar" det lila inslaget det röda)


aafammos1-340   aafammos1-detalj340

Vävd ca år 1966
Vävare: Sigrid Lindqvist och Elin Lindholm
Teknik: kypertvariation
Material: tygtrasor
Att märka: då inslagen är olika grova blir ränderna olika breda


norrback9-340   norrback9-detalj340

Mattan vävd på 1960-talet
Ägare: Greta och Stina Svahnström
Teknik: spetskypert
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: då det mörka inslaget är detsamma genom hela mattan ser mattan enhetlig ut trots att det ljusa inslaget växlar


norrback7-340   norrback7-detalj340

Mattan vävd på 1960-talet
Ägare: Greta och Stina Svahnström
Teknik: kypert
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: genom att ändra trampordningen får man olika lutning på kypertlinjen


saris5-340   saris5-detalj340

Mattan vävd på 1950-talet
Vävare: Helena Lindqvist
Teknik: variation av spetskypert
Material: tygtrasor
Att märka: trots att man på vissa ställen bytt inslag på endast en skyttel av tre ser man en tydlig rand


aakypert-340   aakypert-detalj340

Vävd ca år 1998
Vävare: Helena Lindqvist
Teknik: korskypert
Material: trikåtrasor
Att märka: botten är vävd i inslagsrips


sabinaskypert-340   sabinaskypert-detalj340

Vävd på en vävkurs i Åbo svenska arbetarinstitut läsåret 2005-06
Vävare: Sabina Nordström
Teknik: batavia
Material: trikåtrasor och moppgarn
Att märka: strukturen blir en annan, då inslagen har klart olika grovlek


eewa9-340   eewa9-detalj340

Ägare: Ewa Essén
Teknik: kypertvariation
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: beroende på inslagsmaterialet ser kyperten mycket varierande ut


saris6-340   saris6-detalj340

Mattan vävd på 1950-talet
Vävare: Helena Lindqvist
Teknik: variation av spetskypert
Material: tygtrasor
Att märka: då man vävt med tre färger ser mönstret helt annorlunda ut än vad man skulle vänta sig utgående från bindningen


norrback10-340   norrback10-detalj340

Mattan vävd på 1960-talet
Ägare: Greta och Stina Svahnström
Teknik: spetskypert
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: växlingarna mellan ljust och mörkt gör att mönstret ser olika ut på olika ställen


saris8-340   saris8-detalj340

Mattan vävd på 1960-talet
Vävare: Anja Lindqvist
Teknik: variation av spetskypert
Material: hårgarn
Att märka: vävd med tre skyttlar


addis_matta340   addis_matta340detalj

Ägare: Addi Rosenberg
Teknik: variation av spetskypert
Material: hårgarn 
Att märka: då man vävt med tre färger ser mönstret helt annorlunda ut än vad man skulle vänta sig utgående från bindningen


birgittaskypert-340   birgittaskypert-detalj340

Vävd på en vävkurs i Åbo svenska arbetarinstitut läsåret 2005-06
Vävare: Birgitta Grönroos
Teknik: batavia
Material: trikåtrasor
Att märka: vävd med tre skyttlar. Då en färg är tydligt avvikande ser bindningen annorlunda ut än då inslaget på alla skyttlar liknar varandra.


saris7-340   saris7-detalj340

Mattan vävd på 1960-talet
Vävare: Helena Lindqvist
Teknik: variation av spetskypert
Material: hårgarn
Att märka: då man vävt med tre färger ser mönstret helt annorlunda ut än vad man skulle vänta sig utgående från bindningen


saris9-340_000   saris9-detalj340_000

Vävd på 1960-talet
Vävare: Helena Lindqvist
Teknik: kypert
Material: tygtrasor
Att märka: mattan är vävd med tre skyttlar


saris11-340   saris11-detalj340

Vävd på 1960-talet
Vävare: Helena Lindqvist
Teknik: variation av kypert
Material: tygtrasor
Att märka: mattan är vävd med tre skyttlar


Mattor, mattor, mattor...

© 2023 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!