Projektin lähtökohta ja eteneminen

Projekti suunniteltiin ja toteutettiin käsityönopettajiksi opiskelevien lankatyöt ja huovutus -kurssilla. Projekti aloitettiin etsimällä esimerkkejä ja jakamalla kokemuksia käsityöaktivismista, kantaa ottavasta käsityöstä ja hyväntekeväisyyskäsityöstä sekä yhteisöllisestä käsityöstä. Tämän jälkeen aloitettiin oman kantaaottavan käsityön suunnittelu seuraavan tehtävänannon mukaisesti:

Suunnitelkaa ja toteuttakaa ryhmässä yhteisöllinen virkkausteos yhdessä sovittuun paikkaan / tapahtumaan. Sisällyttäkää teokseen kannanotto(ja), viesti tms. Teoksen toivotaan tulevan esille Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen päiville Joensuuhun 24-25.11, jonka jälkeen ryhmä voi siirtää sen haluamaansa paikkaan, tarkoitukseen. Teos / teokset kuvataan ja laitetaan esille myös nettiin, Käspaikkaan.

Työskentely eteni seuraavien vaiheiden kautta:

  1. Aivoriihi pienryhmissä ja syntyneiden ideoiden kokoaminen smartboardille.
  2. Ideoiden esittely, niistä keskustelu ja toteutettavan idean valitseminen.
  3. Toteutettavan idean jatkokehittely ja tiedon hankinta.
  4. Toteutuksesta ja käytännön järjestelyistä sopiminen.

Ryhmä halusi ottaa kantaa koulujen huonoon kuntoon ja erityisesti koulujen homeongelmiin. Projektin työnimeksi muodostui "haista home". Ryhmä päätti virkata hometta muistuttavia tilkuja ja koota niistä home-teoksen, jonka on tarkoitus kasvaa näytteillä olon myötä ts. katsojat voivat osallistua, ottaa kantaa, virkkaamalla lisää homepaloja.

Aluksi kukin hankki tietoa homeesta ja virkkasi kokeilun homeesta. Kokeilujen perusteella tehtiin rajauksia mm. värien ja materiaalien suhteen. Valmistus eteni niin, että kukin virkkasi vähintään viisi hometilkkua, jotka sitten "harsittiin" hakaneuloin teokseksi. Palat yhdistettiin virkkaamalla. Teos laitettiin esille Joensuuhun kasvatustieteen päiville, jossa osallistujat saattoivat virkata uusia homepaloja. Nämä uudet homepalat päätettiin koota pieneksi erillisteokseksi, joka voidaan sitten yhdistää ns. emäteokseen näytteille laitettaessa.

Opiskelijat päättivät saada julkisuutta asialleen ottamalla yhteyttä lehtiin ja perustamalla aiheeseen liittyvän facebook-yhteisön, jonka kautta asia jatkaa elämäänsä vaikka kurssi onkin jo ohi. Ohessa paloja opiskelijoiden kokoamista postereista.


Opiskelijoiden näkemyksiä käsityöaktivismista

(lainauksia oppimispäiväkirjoista)

"Käsityöaktivismia, esimerkiksi neulegraffiteja, voidaan käyttää koulussa yhteisökasvatuksen välineenä. Neulegraffit edustavat ns. itse tehtyä elämää (ks. Viitala 2010). Oppilaat saadaan yhteisöllisillä tai kantaaottavilla käsitöillä aktivoitumaan ja huomaamaan omat vaikutusmahdollisuutensa ja jälkensä ympäristössä. Minua jäikin kiinnostamaan käsityöaktivismin mahdollisuudet koulukäsitöissä sekä kriitiinen pedagogiikka ja aionkin jatkaa aiheeseen perehtymistä."

"Käsityöaktivismi on mielestäni erittäin hyvä tapa ottaa kantaa yhteiskunnan epäkohtiin. Se on ikään kuin pehmeä tapa nostaa asioita esille, mutta kuitenkin se sisältää todella vahvan kannanoton, tai ainakin meidän homeemme sisälsi. Käsityöaktivismi opettaa kannanottoa ja vastuuta sekä omista että yhteisistä asioista."

"Käsityöaktivismi opettaa omien mielipiteiden muodostamista ja asioihin vaikuttamista. Se opettaa ottamaan kantaa, perustelemaan ja ilmaisemaan asioita käsityön kautta."

"Yhteisöllinen käsityö opettaa joustamaan, tekemään kompromisseja, työskentelemään yhdessä suuremman ryhmän kanssa, antaa uudenlaista näkökulmaa asioille ja luo verkostoja uudella tavalla."

"Mielestäni käsityöaktivismi opettaa sisällyttämään ajatuksia, viestejä ja mielipiteitä omiin käsitöihin. Liian monet ihmiset näkevät käsitöiden tekemisen pelkästään teknisenä taitona. Käsityöaktivismi tuo töihin omaa ajattelua ja persoonallisuutta. Se saa ihmiset ajattelemaan kauniilla tavalla."

"Yhteisöllinen virkkausprojekti olisi myös koulussa toimiva monestakin syystä. Sen avulla voidaan opetella monia eri virkkaustekniikoita ja yhdistellä niitä luovasti. Tällainen projekti kasvattaisi varmasti myös yhteishenkeä ja toisi käsityötä esille aivan erilaisella tavalla."


Opiskelijoiden kuvauksia ja kokemuksia projektista

(lainauksia oppimispäiväkirjoista)

"Joku pienryhmästämme ehdotti hometta ja asia lähti paisumaan. Ideat alkoivat sinkoilla homeen palasista päättäjille kirjepostipommeineen… Juttu voi tosiaan lähteä käsistä. Mutta oikealla asiallahan tässä ollaan. Olimme juuri kuunnelleet työturvallisuusluentoja teknologiakasvatuksen yhteydessä ja luulen idean sieltä ponnahtaneen pintaan. Teema käsityönopettajien huoli työterveydestä ja oppilaiden/lapsien hyvinvoinnista on tärkeä asia. Vaiettu, hyssytelty asia, koska kaikki tietää, että homevaurion korjaaminen maksaa todella paljon. Toisaalta niin maksaa ne astma- ja allergialääkkeetkin. Molemmat tulevat kalliiksi, eikä tällaisessa kansantaloustilanteessa sellaiseen "ylimääräiseen" ole varaa."

"Olin kieltämättä aluksi melko skeptinen projektin onnistumisen suhteen. Miten saada kahdenkymmenen erilaisen ihmisen erilaiset ideat yhdistymään niin, että lopputuloksena olisi toimiva kokonaisuus? Projektin edetessä on kuitenkin ollut ihana huomata, miten hyvin kaikki on mennyt, kuinka olemme päätyneet yhteisiin, kaikille sopiviin ratkaisuihin ja miten kaikki ovat olleet tarpeeksi sitoutuneesti siinä mukana. Internetin ihmeellisen maailman ja Facebookin myötä olemme saaneet Homeemme hienosti myös julkisuuteen. Tästä näkee ainakin sen, että yhteistyö on voimaa. Kukapa meistä olisi yksin uskonut saavansa äänensä kuuluviin. Yhdessä se kuitenkin onnistuu!"

"Home-projekti oli kaiken kaikkiaan hauska ja opettavainen työ. Ryhmässä tekeminen ja asioista sopiminen olivat mielestäni tärkeimmät asiat, joita tässä harjoiteltiin. Työn etenemistä oli mielenkiintoista ja jännittävääkin seurata, koska ei voinut tietää, mitä muut ovat tehneet ja keksineet."

"Kiinnostuin käsityöaktivismista paljon ja mietin sitä kandiaiheekseni. Erityisesti minua jäi asiassa kiinnostamaan se, missä kulkee käsityön ja taiteen raja. Esimerkiksi meidän hometeoksen voisi nähdä myös taideteoksena."

"Tälläinen yhteisöllinen käsityön tekeminen opetti paljon ja oli monella tavoin aktivoiva. Kantaaottavaa käsityötä tehdessä tuntee itsensä ehkä jollain tapaa tärkeämmäksi, että todella voisi vaikuttaa asioihin. Käsityöaktvisimi opettaa, että tälläkin tavoin voi vaikuttaa asioihin, jopa todella näyttävästi vaikkakin myös salakavalasti ja hiljaisesti."
"Yhteisöllinen virkkaustyö oli todella antoisa ja mielenkiintoinen projekti koko ryhmämme kesken."


PDF: Käsityöaktivismia: "Haista home"


Projektin dokumentoi Tarja Kröger 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Savonlinnan kampus

© 2024 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!