Artikkeleja, luentoja

Eri vammatyyppien huomioiminen käsityönopetuksessa Käsin tekeminen, digitaalinen tekeminen ja uusi tekijä-liike Käsityö ja asenteet – oppiaineen tulevaisuus Käsityö terapiana ja terapeuttisena toimintana Käsityön erilaiset merkitykset opetuksen perustana Kauneus käsityössä – Esteettisten kykyjen kehittäminen käsityö-oppiaineessa Laatutietoisuus ja käsityö Langan säikeistä säieteoriaan Missä high tech ja high touch kohtaavat Näkökulmia kokonaiseen käsityöhön Oppimispäiväkirja OPS 2016 Käsityön tukimateriaalit Paint Software as a Design Tool of a 12-year old pupil in Visual Design Pohdintoja teemasta Käsityö, taito & aivot Pojat tekstiilitöissä v. 1999 Rug slippers made with self dyed woolen yarn Suunnittelusta käsin. Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua Taide- ja taitoaineet ovat perusopetuksen sisällöllistä ydinainesta Tekstiilityö muuttuvassa peruskoulussa v. 1997 Teoriaa ja käytäntöä käsillä päällä sydämellä ja rennolla asenteella Tulevaisuuden käsityötaito Videoluennot: Avauksia vuosiluokkien 3-6 käsityön sisältöalueisiin (OPS 2016) Videoluento: Ideointi ja sen tukeminen koulukäsitöissä Videoluento: Kokeilujen tekeminen koulukäsityössä Videoluento: Soveltaminen koulukäsitöissä Videoluento: Suunnittelu ja sen tukeminen koulukäsitöissä Videoluento: Tekeminen ja sen ohjaaminen koulukäsitöissä