Ilmainen lisenssi kevät 2020 - Käsityön opetuksen oppimateriaalia - Punomo.fi

Artikkeleja, luentoja

Antti Juvonen: Mitä merkitsee olla ihminen? Eri vammatyyppien huomioiminen käsityönopetuksessa Erityisen viisaiden johtajien ja opettajien aika Heinäkengät, paulanauhat ja kelohongat pelastavat maailman Ilmiöpohjainen käsityö (videoluento/-esitys) Ilmiöpohjainen opetus, tutkiva oppiminen ja käsityötuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessin teoreettinen malli Käsin rakennettu maailmankuva / Seija Kojonkoski-Rännäli Käsin tekeminen, digitaalinen tekeminen ja uusi tekijä-liike Käsitän käsilläni -luento: tekstiilitaiteilijan ja aivotutkijan esitykset Käsityö ja asenteet – oppiaineen tulevaisuus Käsityö terapiana ja terapeuttisena toimintana Käsityökasvatuksen perusteet Käsityön erilaiset merkitykset opetuksen perustana Käsityötaidon oppimisesta Kauneus käsityössä - Esteettisten kykyjen kehittäminen käsityö-oppiaineessa Keskustelu nuoren kirjailijan kanssa käsityöstä Laatutietoisuus ja käsityö Langan säikeistä säieteoriaan Missä high tech ja high touch kohtaavat Näkökulmia kokonaiseen käsityöhön Oppimispäiväkirja OPS 2016 Käsityön tukimateriaalit Paint Software as a Design Tool of a 12-year old pupil in Visual Design Pohdintoja teemasta Käsityö, taito & aivot Pojat tekstiilitöissä v. 1999 Rug slippers made with self dyed woolen yarn Suomalainen käsityönopettaja ylpeänä kertoo oppiaineestaan Suunnittelusta käsin. Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua Taide- ja taitoaineet ovat perusopetuksen sisällöllistä ydinainesta Taitojen tulevaisuus Tekstiilityö muuttuvassa peruskoulussa v. 1997 Teoriaa ja käytäntöä käsillä päällä sydämellä ja rennolla asenteella Tulevaisuuden käsityötaito Videoluennot: Avauksia vuosiluokkien 3-6 käsityön sisältöalueisiin (OPS 2016) Videoluento: Tekijäkulttuuri, monimateriaalisuus ja digitaalisuus käsityön opetuksen keskiössä. Videoluento: Ideointi ja sen tukeminen koulukäsitöissä Videoluento: Kokeilujen tekeminen koulukäsityössä Videoluento: Soveltaminen koulukäsitöissä Videoluento: Suunnittelu ja sen tukeminen koulukäsitöissä Videoluento: Taidon opettaminen Videoluento: Tekeminen ja sen ohjaaminen koulukäsitöissä Voiko vaatteella olla sielu?