Artikkeleja, luentoja

Eri vammatyyppien huomioiminen käsityönopetuksessa Käsin tekeminen, digitaalinen tekeminen ja uusi tekijä-liike Kauneus käsityössä – Esteettisten kykyjen kehittäminen käsityö-oppiaineessa Laatutietoisuus ja käsityö Langan säikeistä säieteoriaan Missä high tech ja high touch kohtaavat Oppimispäiväkirja Pohdintoja teemasta Käsityö, taito & aivot Pojat tekstiilitöissä v. 1999 Suunnittelusta käsin. Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua Taide- ja taitoaineet ovat perusopetuksen sisällöllistä ydinainesta Tekstiilityö muuttuvassa peruskoulussa v. 1997 Teoriaa ja käytäntöä käsillä päällä sydämellä ja rennolla asenteella Tulevaisuuden käsityötaito