Käsityön opetuksen oppimateriaalia - Punomo.fi

Ilmiöpohjainen oppiminen

Ilmiöpohjainen käsityö (videoluento/-esitys) Ilmiöpohjainen opetus, tutkiva oppiminen ja käsityötuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessin teoreettinen malli