Ilmainen lisenssi kevät 2020 - Käsityön opetuksen oppimateriaalia - Punomo.fi

OPS, oppaat, muu opettajan aineisto

Elävä aineeton kulttuuriperintö. Raportti Eri vammatyyppien huomioiminen käsityönopetuksessa Erityisen viisaiden johtajien ja opettajien aika Ilmiöpohjainen opetus, tutkiva oppiminen ja käsityötuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessin teoreettinen malli Käsitöiden tekijänoikeus ja sen merkitys suunnittelijalle Käsityö ja asenteet – oppiaineen tulevaisuus Käsityö ja yrittäjyys Käsityökasvatuksen perusteet Käsityökasvatuksen-perusteet julkaisun esittely Käsityökulttuurikurssin kurssisuunnitelma Käsityön erilaiset merkitykset opetuksen perustana Käsityön lukiodiplomi Käsityötaidon oppimisesta Käytännöllistä tietoa ja ideoita ikäihmisten taide- ja käsityöpajojen ohjaamiseen Keppi - teknisen työn opettajan turvallisuusväline Kestävän käsityön oppaan OPETTAJAN OPAS Luovan ongelmanratkaisun opas opettajille Materiaalia käsityön dokumentoinnista ja arvioinnista Meidän koulu muotoilee -hankejulkaisu Mikä käsityönopetuksessa liikkuu? Muotoiloa! - opettajan opas muotoilukasvatukseen Muotoilukasvatuksen oppaita opettajalle Näkökulmia kokonaiseen käsityöhön Open ilmasto-opas, käsityön materiaalit ja tehtävät Opetusmateriaalia sähköteemojen käsittelyyn perusopetuksen 3.-6. luokilla OPS 2016 Käsityön tukimateriaalit OPS2016, aineistoa käsityön opetussuunnitelmatyöhön Peruskoulujen teknisen työn opetustilojen koneet ja laitteet. Linjauksia tarkastusten tueksi ja yhtenäistämiseksi Puu- ja metalliteknologian kurssimateriaalia Raumalta Risutöitä koululaisille: Ohjeistusta ohjaajille Suomalainen käsityönopettaja ylpeänä kertoo oppiaineestaan Taito- ja taideaineiden oppimistulokset - asiantuntijoiden arviointia 2011 Tallenteet Käsityö verkossa ry:n verkkoluennoista Tampereen teknisen työn sivusto Teknokas-oppimateriaalit Tietoa käsityön lukiodiplomista, OPH Työntömitan käyttö Valinnaisen tekstiilityön esittely -esimerkki Varsinais-Suomen tekniset opettajat ry:n oppimateriaaleja Videoluennot: Avauksia vuosiluokkien 3-6 käsityön sisältöalueisiin (OPS 2016) Videoluento: Arviointi koulukäsityössä Videoluento: Dokumentointi koulukäsitöissä Videoluento: Ideointi ja sen tukeminen koulukäsitöissä Videoluento: Soveltaminen koulukäsitöissä Videoluento: Suunnittelu ja sen tukeminen koulukäsitöissä Videoluento: Taidon opettaminen Videoluento: Tekeminen ja sen ohjaaminen koulukäsitöissä