Suunnittelun opettaminen

Luovan ongelmanratkaisun opas opettajille Morfologinen analyysi käsityön suunnittelun opetuksen tukena Muotoilukasvatuksen oppaita opettajalle Säpinää suunnitteluun Tuoteprojekti: Toiminnallinen tuote näkövammaiselle lapselle.