Ilmainen lisenssi kevät 2020 - Käsityön opetuksen oppimateriaalia - Punomo.fi

Tutkimus ja teoriat

Anttila Pirkko, professori Art education in the post-digital era - Experiential construction of knowledge through creative coding Taidekasvatus postdigitaalisella aikakaudella: kokemuksellinen ymmärtäminen luovan ohjelmoinnin avulla Co4Lab tutkimushankkeen näkökulmia Hållbar utveckling ur slöjdpedagogisk synvinkel Homo habilis - kätevä ihminen Käsitän käsilläni -luento: tekstiilitaiteilijan ja aivotutkijan esitykset Käsitteellisestä ajattelusta käsin käsittämiseen. Näyttely tutkimuksesta käsityön keinoin Käsityö on väline oppia jotain aivan muuta Käsityö-oppiaine lapsen ja nuoren kasvussa ja kehityksessä Käsityöaiheisten kuvakirjojen käyttö opetuksessa Käsityöllä tulevaisuuden taitoja 1: Käsityö ja aivot, aivotutkija kertoo Käsityötaidon oppimisesta Käspaikan identiteetti 2011 Käspaikka ja käsityötiede Savonlinnassa Kestävä kehitys yleistä - termit Kestävän kehityksen kokonaisvaltainen malli Kirsti Kasnio – muodin arkkitehti Mia Porko-Hudd väitös Näkökulmia kokonaiseen käsityöhön Opetettavana aineena käsityö Paint Software as a Design Tool of a 12-year old pupil in Visual Design Pohdintoja teemasta Käsityö, taito & aivot Roolipelien vaikutus käsityön tekemiseen Suomalainen käsityön opetus on luottamuksen arvoista Suomenkieliset käsityökirjat 2010 Suunnittelusta käsin. Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua Taidon ja taiteen manifesti Tarja Kröger, tutkimus Tarja Krögerin väitöstilaisuus Savonlinnassa Taulutietokone tekstiilityönopetuksen työvälineenä Tekstiilin eettiset kysymykset käsityössä The Diversity of Www Learning and Teaching Materials at the Website "Virtual Craft Place" Väitöskirja: Käsityön verkko-oppimateriaalien moninaisuus "Käspaikka"-verkkosivustossa Verkko-oppimateriaalien pedagogiset käyttötavat Verkko-oppimateriaalin tekijä ja käyttäjä valintojen edessä Verkostoitunut asiantuntijuus tekstiiliopettajien postituslistalla Videoluennot: Avauksia vuosiluokkien 3-6 käsityön sisältöalueisiin (OPS 2016) Yhteinen käsityö - SWOT Yhteisöllinen käsityö