Tutkimus ja teoriat

Anttila Pirkko, professori Hållbar utveckling ur slöjdpedagogisk synvinkel Homo habilis – kätevä ihminen Käsitteellisestä ajattelusta käsin käsittämiseen. Näyttely tutkimuksesta käsityön keinoin Käsityö-oppiaine lapsen ja nuoren kasvussa ja kehityksessä Käsityöaiheisten kuvakirjojen käyttö opetuksessa Käspaikka ja käsityötiede Savonlinnassa Kestävä kehitys yleistä – termit Kestävän kehityksen kokonaisvaltainen malli Kirsti Kasnio – muodin arkkitehti Nelikenttä – käsityön oppiaineen luonteen jäsentäminen Opetettavana aineena käsityö Pohdintoja teemasta Käsityö, taito & aivot Suomalainen käsityön opetus on luottamuksen arvoista Suomenkieliset käsityökirjat 2010 Suunnittelusta käsin. Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua Taidon ja taiteen manifesti Tarja Krögerin väitöstilaisuus Savonlinnassa Taulutietokone tekstiilityönopetuksen työvälineenä Tekstiilin eettiset kysymykset käsityössä Verkostoitunut asiantuntijuus tekstiiliopettajien postituslistalla Yhteinen käsityö – SWOT