Tutkimus ja teoriat

Anttila Pirkko, professori Hållbar utveckling ur slöjdpedagogisk synvinkel Homo habilis – kätevä ihminen Käsitteellisestä ajattelusta käsin käsittämiseen. Näyttely tutkimuksesta käsityön keinoin Käsityö-oppiaine lapsen ja nuoren kasvussa ja kehityksessä Käsityöaiheisten kuvakirjojen käyttö opetuksessa Käspaikan identiteetti 2011 Käspaikka ja käsityötiede Savonlinnassa Kestävä kehitys yleistä – termit Kestävän kehityksen kokonaisvaltainen malli Kirsti Kasnio – muodin arkkitehti Mia Porko-Hudd väitös Nelikenttä – käsityön oppiaineen luonteen jäsentäminen Opetettavana aineena käsityö Paint Software as a Design Tool of a 12-year old pupil in Visual Design Pohdintoja teemasta Käsityö, taito & aivot Suomalainen käsityön opetus on luottamuksen arvoista Suomenkieliset käsityökirjat 2010 Suunnittelusta käsin. Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua Taidon ja taiteen manifesti Tarja Krögerin väitöstilaisuus Savonlinnassa Taulutietokone tekstiilityönopetuksen työvälineenä Tekstiilin eettiset kysymykset käsityössä The Diversity of Www Learning and Teaching Materials at the Website ”Virtual Craft Place” Väitöskirja: Käsityön verkko-oppimateriaalien moninaisuus ”Käspaikka”-verkkosivustossa Verkko-oppimateriaalien pedagogiset käyttötavat Verkko-oppimateriaalin tekijä ja käyttäjä valintojen edessä Verkostoitunut asiantuntijuus tekstiiliopettajien postituslistalla Yhteinen käsityö – SWOT