Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa, esimerkki sovellettavaksi

NEULETRADITIO POHJOISMAISSA

OPPIAINE:                                     KÄSITYÖ / tekstiilityö
Tehtävän nimi / aihe:                      Neuletraditio pohjoismaissa
Sopivin luokka-aste:                        8. lk, kooste eri pohjoismaista
Tehtävän tekemiseen kuluva aika: 1 oppitunti

 

TAVOITE
Projektin tarkoitus on saada oppilaat ymmärtämään neulekulttuurin samankaltaisuus ja erityispiirteet pohjoimaissa, sekä historiallisesti että nykypäivänä.
Oppilaat oppivat hakemaan tietoa verkosta, vertailemaan sitä ja tekemään johtopäätöksiä.
Aineiston pohjalta oppilaat suunnittelevat ja valmistavat lapaset, käsineet tai puolilapaset.

 

TUNTISUUNNITELMA
Opettajan powerpoint-esitys eri maiden traditioista, malleista, materiaaleista, väreistä.
Oppilaat jaetaan maakohtaisiin pienryhmiin ja he hakevat kullekin maalle tyypillisiä kuvioita ja printtaavat niitä suunnittelua varten.
Tuotesuunnittelu ja layout yhdessä kuvaamataidon opettajan kanssa.
Loppukeskustelu ja arviointi sekä projektin taltiointi valokuvin ja tekstein koulun art-and-handicraft-sivustoille.

 

 

© 2024 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!