KÄSITTEELLISESTÄ AJATTELUSTA 
KÄSIN KÄSITTÄMISEEN
Näyttely tutkimuksesta käsityön keinoin

Yleensä tutkimuksista esitetään ja nähdään vain kirjallinen lopputulos, väitöskirja, vaikka sen valmistusvaiheisiin liittyy muutakin kuin kirjallista työskentelyä. Tämä näyttely, joka on syntynyt väitöskirjatyöni sivutuotteena, pyrkii tekemään näkyväksi jotakin tutkimuksesta käsityön keinoin.

Käden ja käsittämisen yhteys on kiehtova. Käsittämisen kantana on käsi. Käsittäminen on alun perin tarkoittanut konkreettisesti kädellä tarttumista. Ihmisen käsi kyseli tarttumalla, tunnustelemalla, mitä ominaisuuksia esimerkiksi puulla oli. Mitä sillä voi tehdä, mitä siitä voi rakentaa, miten sitä voi muotoilla, miksi se lahoaa? Ihmisen käsi määritti materiaalin joksikin.

Maailma, jossa elämme perustuu enemmän kuvitteluun kuin alkuperäiseen tapaamme käsittää se käsin. Kieli on käsittävän ajattelun työkalu. Kaiken selittämisen ja käsittämisen ulkopuolelle jää kuitenkin paljon hiljaista tietoa ja tuntemuksia, joita ei voi aina pukea sanoiksi. 

Tutkimukseni on hermeneuttista tekstitutkimusta. Tämä näyttely kuvaa tuota prosessia käsityön keinoin. Teokset ovat syntyneet väitöskirjan käsikirjoituksesta tehdylle uusiopaperille. Uusiopaperin valmistus ja sen opettelu muistuttavat minua tutkimusprosessistani. Papereille kirjoitetut sanat ovat hajonneet hiukkasiksi, "biteiksi" ja sitten saaneet uuden muodon ja merkityksen uusiopaperina. Yksinäiset kokeilut, yritykset ja erehdykset sekä tiedon hankinta että yhdessä tekeminen ovat olleet osa oppimisprosessia.

Hermeneuttinen tekstitutkimus korostaa myös soveltamisen osuutta ymmärtämisen vaikuttimena. Tutkija haluaa ymmärtää tekstejä, oppia jotakin niiden sanomasta, muuttuakseen tämän vaikutuksesta. Tutkimani tekstit ovat käsityön verkko-oppimateriaaleja. Näyttelyn käsityöt oppimateriaaleineen edustavat hermeneuttista soveltamista. Niiden voi myös sanoa edustavan käsitteellisen ajattelun ja käsin tekemisen yhteyttä. Tutkija voi tuottaa suuria määriä tekstiä, mutta oma toiminta on ajattelun työvälineenä lahjomaton, koska sillä voi testata ajatuksiaan. Tässä tapauksessa olen testannut tapaani käsittää ja ymmärtää käsityön erilaisten merkitysten näkymistä oppimateriaaleissa. Samalla käsin tekeminen synnyttää uusia ideoita.

Näyttelyn työt
Esiymmärrys Hermeneuttinen kehä ja johtoajatus
Tutkimuksen musta aukko Analyysi
Tyhjän paperin ahdistus Kohti synteesiä
Käsin käsitettyä taitolajipainotteista verkko-oppimateriaalia:
Mummin kinnasneula
Käsin käsitettyä taidepainotteista verkko-oppimateriaalia:
Rautalangasta vääntämistä ja ilon helmiä
Käsin käsitettyä tuotesuunnittelupainotteista verkko-oppimateriaalia:
Pyöräilijän syysräpylä
Tutkimuksen viimeistelyvaihe
 
Väitöskirja on valmis
...käytettäväksi

Tarja Kröger 7/2003

 

© 2023 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!