Åbo Akademin kasvatustieteellinen tiedekunta 25.11.2005
 
Mia Porko-Hudd VÄITÖSKIRJA


Mia Porko-Hudd väitöstilaisuudessaan 25.11.2005
Kuva: Ola Österbacka

Pinnan alla, pinnalla ja pinnan yläpuolella
– Tutkielma osoittaa miten eri taustatekijät ilmenevät kolmessa käsityön verkko-oppimateriaalissa

Mia Porko-Huddin väitöskirjan johtava ajatus muodostuu siitä, että jokainen oppimateriaali on aikansa ja tekijöidensä tuotos ja että tekijöiden tausta-ajatukset muodostavat eräänlaisen hiljaisen tiedon joka on arvokas tuoda esille. Mia Porko-Huddin väitöskirja voidaan nähdä jatkona aikaisemmalle käsityökasvatuksen (slöjdpedagogik) tutkimukselle jossa ilmenee, että tieteelliset paradigmat vaikuttavat yksittäisen opettajan toimintaan. Aikana jolloin monet opettajat tuottavat verkko-oppimateriaaleja sekä omaan että muiden käyttöön, on kiinnostavaa pohtia mitkä tekijät vaikuttavat oppimateriaalin luonteeseen ja tuoda esille kuinka tieteelliset paradigmat vaikuttavat yksittäisen opettajan toimintaan oppimateriaalin tekijänä.

Porko-Hudd vertaa oppimateriaalitutkimusta jäävuoren rakenteeseen ja toteaa että ainoastaan murto-osa niistä ajatuksista ja tekijöistä joille oppimateriaali perustuu ”pinnan alla” lopulta tulevat ilmi oppimateriaalin ”pinnan yläpuolisessa” käyttäjälle näkyvässä osassa. Oppimateriaalin tekijän henkilökohtaiset oppiaineen koulutus- ja opettamisideologiat sijaitsevat jäävuorimetaforan ”pinnalla” ja vaikuttavat siihen kuinka ”pinnan alla” olevat tekijät kuten tieteelliset teoriat, kansalliset opetussuunnitelmaperusteet ja yhteiskunnan vallalla olevat virtaukset lopulta ilmenevät oppimateriaalissa. Tutkimuksen päämääränä on osoittaa miten eri taustatekijät ilmenevät kolmessa käsityön verkko-oppimateriaalissa.

Tutkimuksen tulokset koostuvat esimerkeistä kuinka oppimateriaalin tekijät vaikuttavat oppimateriaalin luonteeseen ja kuinka tärkeätä on että opettajat jotka käyttävät eri oppimateriaaleja huomioivat mitkä ajatukset ovat olleet vallalla kyseisen oppimateriaalin ”pinnan alla” ja ”pinnalla”.

 

© 2021 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!