Seija Kojonkoski-Rännäli:
Käsityö planetaarisessa sivistyksessä.
Käsityötaidon taitokimpussa on monta sellaista taitokukkasta, jota välttämättä tarvitsemme osataksemme elää tällä pallolla kaiken olevaisen kanssa sitä kaikkea tuhoamatta - sivistyäksemme planetaarisesti. Siinä on uudelleen, nyt yhtenä, syntymässä olevalle käsityöoppiaineelle tehtävä.


"Olen vapaa tutkija, joka kirjoittaa mielellään blogitekstejä. Ensin olin käsityönopettaja eri kouluasteilla eri puolilla tätä maata. Pitkään olin käsityön didaktiikan lehtori Turun yliopistossa, opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikössä. Dosentuurini ala on kasvatustiede erityisesti käsityön filosofia."
- Lainaus: tulevaisuusblogi.fi/author/seija


Lähteet:

 • Anttila, P. 1993. Käsityön ja muotoilun teoreettiset perusteet. WSOY.
 • Aristoteles. 1989. Nikomakhoksen etiikka. (suom. Simo Knuuttila). Gaudeamus.
 • Dufva, T. 2018. Art education in the pos-digital era. Experiental construction of knouwledge through creative coding. Aalto University publication series. Doctoral dissertations 72/2018.
 • Dufva, T., Dufva, M. 2019. Grasping the future of the digital society. Futures 107 (2019), 17-28.
 • Gamamer H.-G. 1986. Hermeneutik II. Wahrheit und Mehode. Ergängzungen, Register. Tubingen.
 • Klemola, T. 1991. Liikunta tienä kohti varsinaista itseä. Liikunnan projektien fenomenologinen  tarkastelu. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta. VOL. 12.
 • Kojonkoski-Rännäli, S. 1995. Ajatus käsissämme. Käsityön käsitteen merkityssisällön analyysi. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C. Osa 109.
 • Kojonkoski-Rännäli, S. 1995. Käsin tekeminen ja käytännön järki. Vastuuntunnon kehittyminen ja käytännön taitojen hallinta. Kasvatus 26 (3), 234-243.
 • Kojonkoski-Rännäli, S. 2005. Käsityön filosofian lähtökohtia. In Sampsa Kullas, Marja-Leena Pelkonen (eds.) The relationship of Nordic handicraft studies to product development and technology. NordFo. Techne Series. B 14/2005, 284-320.
 • Kojonkoski-Rännäli, S. 2006. Tulevaisuuden käsityötaito. Futura 1/2006, 112-116.
 • Kojonkoski-Rännäli, S. 2016. Käsissä syttyvä rakkaus. Futura 3/2016, 79-80.
 • Kojonkoski-Rännäli, S. 2022. Kokonaan uusi käsityö. punomo.fi/blogit/25.10.2022.
 • Kojonkoski-Rännäli, S. 2023. Tulevaisuus ei ole yllätys – paitsi että on. Tulevaisuusblogi.fi/7.3.2023.
 • Kuukka K. 2023. Ylen uutiset. 22.2.2023.
 • Lehtonen, Turo-Kimmo. 2008. Aineellinen yhteisö. Helsinki: Tutkijaliito.
 • Moilanen, A. & Salonen, Arto O. Planetaarinen sivistys. Kohti antroposeenin ajan sivistysideaalia. Kasvatus & Aika 2/2022, 47-71.
 • Nurmi, S. 2020. Ecoligically relational moral agency. Conceptual ships in environmental ethics and their philosophical implications. Faculty of Theology. University of Helsinki. Doctoral Dissertation.
 • Pulkki, J. 2020. Varsinainen minä ja henkisyys ekososiaalisen kasvatusfilosofian aspekteina. Kasvatus 51 (3), 302-316.
 • Pulkki, J. 2021. Ajatuksia ekoindividuaation kasvatusfilosofiasta. Sosiaalipedagogiikan aikakauskirja 22, 43-62.
 • Thorström, T. 2019. Moderni pitsin-nypläys. Moreeni. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.
 • Värri, Veli-Matti 2018. Kasvatus ekokriisin aikakaudella. Tampere: Vastapaino.

Katso myös nämä:

© 2023 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!