Tarja Kröger

Väitöskirja

KÄSITYÖN VERKKO-OPPIMATERIAALIEN MONINAISUUS "KÄSPAIKKA"-VERKKOSIVUSTOSSA

Tutkimuskysymykset:

1) Millaisia Käspaikan verkko-oppimateriaalit ovat muodoltaan? Preferoidaanko tiettyjä muotoja?

2) Miten käsityön merkityssisällöt ilmenevät Käsapaikan verkko-oppimateriaaleissa? Preferoidaanko tiettyjä merkityssisältäjä?

3) Miten oppimisteoriat ilmenevät käsityön verkko-oppimateriaaleissa? Preferoidaanko tiettyjä oppimiteorioita?

4) Miten käsityön merkityssisällöt ovat yhteydessä verkko-oppimateriaalien muotoihin ja oppimisteoreettiseen ulottuvuuteen?

Tutkimusprosessin vaiheet ja eteneminen

Joensuun yliopisto, Kasvatustieteen laitos, Kasvatustieteiden tiedekunta. Väitöskirjan on saatavissa kokonaisuudessaan verkosta pdf-tiedostona: UEF Electronic Publications

© 2021 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!