Lataa tästä Handmade Wellbeing Handbook.pdf

Käsitöiden tekeminen voi edistää ikäihmisten hyvinvointia. Tutkimuksissa on todettu, että käsin tekeminen kohottaa mielialaa, antaa pystyvyyden kokemuksia ja tarjoaa mahdollisuuksia yhdessäoloon ja vuorovaikutukseen. Käsitöiden tekeminen myös haastaa ja ylläpitää arjen toimintakyvyn kannalta tärkeitä ajattelua, muistia ja käsien toimintaa. Mahdollisuuksia luovaan käsillä tekemiseen pitäisi tarjota osana ikäihmisten kulttuuri- ja hyvinvointipalveluja sekä kotona että palvelukeskuksissa asuville.

Mutta mitä tulisi huomioida, kun ohjataan käsityötoimintaa ikäihmisille? Handmade Wellbeing Handbook -julkaisun tarkoituksena on antaa ohjaajalle tietoa ja ideoita niin oman pedagogisen ajattelun kehittämiseen kuin käsityöpajojen käytännön järjestelyihinkin. Kirjassa käsitellään esimerkiksi yhteistyötä palvelukeskusten kanssa, ikäihmisten kanssa työskentelyn erityispiirteitä, soveltuvien materiaalien, tekniikoiden ja ohjausmenetelmien valintaa sekä vuorovaikutusta ja palautteen merkitystä. Kirjassa on myös käytännön esimerkkejä palvelukeskuksissa toteutetuista käsityöpajoista. Julkaisu on suunnattu opas- ja oppikirjaksi erityisesti taide-, kulttuuri- ja käsityöalan opiskelijoille, sosiaali-, terveys- ja kulttuurialan koulutukseen sekä ikäihmisten parissa työskenteleville ammattilaisille.

Handmade Wellbeing Handbook on laadittu Handmade Wellbeing -hankkeen aikana. Tämän Erasmus+ -hankkeen tavoitteena oli lisätä käsityö- ja taidealan opiskelijoiden ja ammattilaisten valmiuksia toteuttaa tavoitteellista käsityötoimintaa ikäihmisille. Hankkeen aikana (1.9.2015 – 31.8.2017) opiskelijat ja ammattilaiset järjestivät käsityöpajoja palvelukeskuksissa partnerimaissa Suomessa, Iso-Britanniassa, Itävallassa ja Virossa. Käytäntöjä ja kokemuksia ikäihmisten ohjaamisesta jaettiin osallistujien kesken kansainvälisissä tapaamisissa. Handmade Wellbeing Handbook kokoaa nämä hankkeessa saadut kokemukset käytännölliseksi oppaaksi.


Julkaisun tiedot

Edith Draxl, Andrea Fischer, Sirpa Kokko, Helen Kästik, Mari Salovaara & Janine Stedman (2017). Handmade Wellbeing Handbook. Facilitating art and craft workshops for older people in care settings. Helsingin yliopisto, 102 s., ISBN 978-951-51-3574-2 (PDF)

Lataa tästä Handmade Wellbeing Handboo.pdf

Pdf-julkaisu on vapaasti ladattavissa myös alkuperäisestä osoitteesta

http://craftwellbeing.eu/wpinst/wp-content/uploads/2017/08/handbook.pdf

© 2023 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!