Kysyimme lisenssitilaajilta, miten he kokevat hyötyvänsä Punomo-sivustosta opetustyössään. Vastauksissa nousivat esiin Punomon asiantuntevuus, laajuus ja ideoiden runsaus – mutta myös Punomon sisällön rooli oppikirjojen puutteen paikkaajana, perinteiden vaalijana sekä koulumaailman tuntijana.

Punomo on asiantunteva

93 % vastaajista oli sitä mieltä, että Punomon sisältö on luotettavaa, sillä tekijät ovat alan ammattilaisia. Kollegoiden tekemään materiaaliin luotetaan: Punomo on asiantunteva ja ajan hermolla oleva tietolähde.

Punomo on vastaajille paikka, johon uskaltaa ohjata opiskelijat ja oppilaat etsimään tietoa: onhan verkko väärällään ohjeita, jotka saattavat olla – jos eivät virheellisiä, niin ainakin hankalia. Siksi vastaajat ohjaavat oppilaitaan käyttämään Punomoa harjoitustöiden ja esitelmien tekemiseen.

Punomo tuntee käsityökentän ja opetuksen maailman, ja Punomon lisenssitilaaja saakin tietoa ajankohtaisista, käsityöhön ja opetukseen liittyvistä tapahtumista, koulutuksista, muutoksista ja näyttelyistä. 70 % vastaajista piti Punomoa hyvänä lähteenä ajan tasalla pysymiseen. Ajankohtaisten asioiden lisäksi Punomo ymmärtää myös kotimaista käsityöperinnettä.

Punomon laajasta sisällöstä saa ideoita ja löytää ohjeita

Punomon käyttäjät arvostavat sivuston laajuutta: kaikki tarvittava löytyy samasta paikasta, opetukseen ja sen tueksi tarvittavaa materiaalia on laajasti laidasta laitaan käsityön eri alueilta – ja Punomosta löytyy paljon sellaista tietoa ja materiaalia, mitä ei ole missään muualla.

Yli 93 prosenttia vastaajista luottaa Punomoon paikkana, josta aina tarvittaessa löytyy käsityötekniikoihin liittyviä ohjeita ja ideoita. Ideoita on eri käsityötekniikoihin, eritasoisille tekijöille ja niitä löytyy uusien tekniikoiden lisäksi niille vanhemmillekin. Ohjeita ja ideoita on kattavasti, ne löytyvät nopeasti esimerkiksi silloin, kun tekee sijaisuuksia ja tarvitsee pika-aikataululla tekemistä vieraille oppilaille.

Punomo tukee opetusta ja paikkaa oppikirjojen puutetta

Lisenssitilaajille Punomo on paikka, mistä löytää nopeasti tietoa ja ohjeita oppitunneille. Monet käyttävät Punomoa opetuksen suunnitteluun ja itselleen oudompien tekniikoiden kertaamiseen. 90% vastaajista sanoi voivansa hyödyntää Punomon materiaaleja opetuksen valmistelussa ja 86% opetuksessa.

Moni vastaaja valittelee sitä, että opetusmateriaalien kustantajat eivät tuota uutta materiaalia: viimeisin oppikirjan painos on menneeltä vuosituhannelta. Näin ollen opettajat ovat lehtien, sosiaalisen median, kollegoiden ja omien ideoiden varassa. Monelle Punomo onkin ainoa opetuksessa käytettävä lähdemateriaali.

Punomo ei ole kaupallinen

Muutamat vastaajista nostivat esiin sen, että Punomo ei ole kaupallinen, eikä sivuston ohjeiden välissä vilise mainoksia.

Punomossa voi kehittää ammattitaitoaan

Useat vastaajat korostivat Punomon tärkeyttä oman osaamisen ja ammattitaidon kehittämisessä. Täydennyskoulutuksia on harvassa, mutta Punomossa on mahdollisuus päivittää osaamistaan tai oppia kokonaan itselleen uusia asioita. Se on myös paikka, mihin mennään tarkastamaan tietoja.

Punomo säilyttää ja vaalii perinteitä

Punomo on päivittyvä sivusto, joka on vastaajien mukaan ajan hermolla – mutta sitä pidetään myös käsityökulttuuria ja -perinteitä vaalivana kanavana.

Punomo on yhteisöllinen ja tuntee koulumaailman

Monissa kouluissa käsityönopettaja on ainoa laatuaan. Erityisesti heille Punomo ja Käsityö verkossa ry ovat tapa olla yhteydessä muihin käsityön opetuksen ammattilaisiin. Punomo on paikka, jossa ymmärretään koulumaailmaa ja opetusta. 75 % kyselyyn vastaajista tuntee kuuluvansa koko maan kattavaan käsityölliseen yhteisöön.

--

Kysely toteutettiin verkossa helmikuun 2022 alussa. Kyselykutsu lähetettiin sähköpostitse kaikille Punomon lisenssitilaajille, ja määräajassa saatiin 88 vastausta. Kuvien lainaukset on otettu avoimien kysymyksien vastauksista.

© 2024 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!