ITK – Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa

KÄSITYÖ VERKOSSA! 
Käspaikka – käsityön virtuaaliluokat –workshop

Keskiviikkona 17.4.2002 Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksen tiloihin kokoontui osana ITK2002 –tapahtumaa joukko käsityönopettajia. Porukan oli saanut liikkeelle käsityö verkossa. Työpajan tavoitteena oli esitellä ja tutkia käsityötä verkossa: oppimateriaaleja, tekijöitä ja opettajien yhteistoimintaa. 15 mukana olleen joukossa suurimmalla osalla yhtenä pajaan tulon motiivina oli jo ollut verkon mahdollisuuksien hyödyntäminen, ja kiinnostus verkkomateriaalin tuottamiseenkin oli ilahduttavasti läsnä.

Käspaikan www-oppimateriaalien tarkastelua 
sisältöjen ja oppimisen näkökulmasta 

Yhtenä luennoitsijana oli Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa työskentelevä KL Tarja Kröger. Häneltä valmistui sittemmin väitöskirja Käspaikan www-oppimateriaaleista. Yksitoista luokitteluperustetta tuo esiin mahdollisuuden lähestyä käsityön tekemistä, opettamista ja opiskelua monesta lähtökohdasta.

Tarja ja Käspaikan tuottajatiimin Sinikka Hovi.

Verkko-oppimateriaalin tekijä joutuu tekemään valintoja siinä, mitä painottaa oppimateriaalissaan. Onko esimerkiksi tarkoitus saada aikaan tuotteen valmistusohje, ohjata suunnittelemaan itse tai esitellä oppilaiden tekemiä töitä? Opettaja taas joutuu tekemään valinnan mitä verkon tuomia mahdollisuuksia hän käyttää opetuksessaan. Millaisen kuvan opettaja antaa käsityöstä, jos hän käyttää aina vain suoria ohjeita? Kuinka ohjata luovia persoonallisuuksia heidän kiinnostustensa mukaan, tai opettaa ongelmanratkaisua osana tulevaisuudessa tarvittavia taitoja?

Krögerin tekemän tutkimuksen mukaan tuotesuunnittelupainotteisen toiminnan sivuja ei ole monia, mutta suunta on kuitenkin tähän suuntaan. Yhtenä esimerkkinä tästä on ohje vyölaukun valmistuksesta. Tehdessä oppii, ja myös Käspaikan tekijäverkostolaisten taitojen karttuessa sivujen sisältöön kiinnitetään enemmän huomiota. Vyölaukunkin ohje on muuttunut yhdenlaisen tuotteen valmistamisen ohjeesta tuotesuunnittelupainotteiseksi ohjeeksi. Opettelevan tekijän onkin helpompi ensin valmistaa yksinkertainen ohje, ja sen jälkeen vasta ottaa mukaan esimerkiksi suunnittelun lisääminen. Toisaalta, mitä aiemmassa vaiheessa otetaan huomioon opittavan taidon tavoitteet, sitä paremmin sivut tukevat juuri niiden taitojen oppimista. Julkaisukynnyskin saattaa olla tekijöillä hurja, ja tämä voisi selittää esimerkiksi sen, miksei taidepainotteisen toiminnan sivuja ole Käspaikassa niin paljoa.

Esityksen yhteydessä syntyi keskustelua myös käsityönopetuksen luonteesta. Toisaalta oppilaat vaativat selkeitä ohjeita, sillä jos heille annetaan liian väljä suunnittelutehtävä, he saattavat turhautua ja lannistua kokonaan. Mutta toisaalta, luovuuteen suuntautuville oppilaille on hyvä antaa mahdollisuus siihen. Käspaikan oppimateriaalit ovat kaikki tavallaan tekstejä, ja luokkatilanne on aina omanlaisensa, joten opetustilanteessa vuoropuhelua käyvät sekä käsityön olemus, opettaja ja oppilaat yhdessä Käspaikan oppimateriaalien kanssa. Kröger ottikin esiin myös oppimisteoreettiset ilmentymät Käspaikan oppimateriaaleissa.

Käsityön oppiminen on niin monimuotoinen tapahtuma, että siinä tarvitaan useita näkemyksiä: behaviorismia, kongitivismia sekä tilannesidonnaisen kognition ilmentymiä oppimateriaaleissa. Keskustelussa tuli ilmi, että näiden asioiden tiedostaminen saattaa nostaa omien tekemien julkaisukynnystä vieläkin korkeammaksi, mutta toisaalta käyttäjällä on kuitenkin mahdollisuus valita millaisia sivuja käyttää. Käspaikassakaan ei ole karsittu tekijöiden valmistamia sivuja mitenkään, vaan tarkoituksena on antaa mahdollisuus julkaista tasapuolisesti kaikille. Oppilaatkin voivat sivuja arvioida, mikä on hyväkin, mutta opetuksessa pedagoginen vastuu on aina opettajalla.


KL Tarja Krögerin luokittelu koskee Käspaikan aineistoa, joka on ollut tallennettuna TOP-keskuksen palvelimelle vuoden 2001 lopussa, sillä se on samalla tutkimusaineistoa. Jatkossa vuoden 2002 aikana syntyneet uudet sivut luokitellaan samaan tapaan.  


Kurssilaiset arvioivat sivuja ja kehittävät täten Käspaikan sisältöä. Ryhdy talkoisiin!

Kurssilaiset arvioivat sivuja ja kehittävät täten Käspaikan sisältöä. Ryhdy talkoisiin!

Käspaikan oppimateriaalia voi kuka tahansa käyttäjä arvioida etusivulta löytyvän palautepalstan kautta. Arvioinnin taustalla on käytettävyyden näkökulma.  


Muuten...

Esityksen yhteydessä tuli esiin myös kysymys kuvien käytöstä omassa oppimateriaalissa. Tähän liittyvät normaalit tekijänoikeuskysymykset, eli lupa jokaiseen kuvaan täytyy saada tekijältä, ellei se ole oma. Mikäli oppilastöitä laittaa esille verkkoon, täytyy niihinkin saada tekijän tai oppilaan ollessa kyseessä vanhempien lupa. Tämä hoituu esimerkiksi syksyllä yhteisellä lomakkeella kaikille. Tällöinkin kuvan yhteydessä esiintyy korkeintaan tekijän nimikirjaimet. Oppilaiden kasvokuvissa nimiä ei ole turvallisuussyistä.

Helena Mantere

© 2024 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!