1. Punomo.fi-sivuston käyttöehdot


Yksityishenkilöt ja tutkimus

Punomo.fi on kaikille avoin ja sen tarjoaman käsityön tietoaineiston käyttö on vapaata henkilökohtaisessa käytössä. Alan tutkimuskäyttöön tarvitaan lupa Käsityö verkossa ry:n hallitukselta, os. kasityoverkossa[at]punomo.fi.

Opetus- ja koulutuskäyttö

Kun sivustoa ja sisältöjä käytetään opetuksessa, koulutuksessa tai kaupallisen toiminnan yhteydessä, käyttäjällä (opettajalla / ohjaajalla / kouluttajalla jne.) tulee aina olla OPETUSLISENSSI.
Lisenssi tarvitaan myös silloin, kun sivustoa ja materiaaleja käytetään opetuksen / koulutuksen valmistelussa. Linsenssihaltijalla on on oikeus käyttää sivustoa em. tilanteissa joko kirjautuneena tai ilman kirjautumista. Vain kirjautumalla saa käyttöönsöä myös ns. opettajamateriaalit.
Lue opetuslisenssin tarkemmat käyttöehdot.

TILAA OPETUSLISENSSI

2. Punomo-opetuslisenssin käyttöehdot

  • Punomo.fi sivuston käyttö opetus-, koulutus- tai ohjaustoiminnassa tai opetuksen ja oppimateriaalien valmistelussa edellyttää aina, että käyttäjällä on voimassa oleva opetuslisenssi. Myös yritystoimintaan liittyvään käyttöön tulee hankkia lisenssi.
  • Lisenssi voi olla opettaja- tai kouluttajakohtainen tai työyhteisökohtainen (ks. hinnasto).
  • 1-5 käyttäjän tilauksissa jokainen lisenssikäyttäjä saa lisäksi oikeuden sivuston sisältöä hallinnoivan Käsityö verkossa ry:n jäsenyyteen. Jäsenet pääsevät käsityön opetuksen aktiiviselle sähköpostilistalle ja voivat olla suoraan vaikuttamassa sivuston sisältöjen kehittämiseen.
  • Työyhteisölisenssi kattaa koko työyhteisön niin, että kaikki yhteisöön kuuluvat saavat käyttää sivustoa myös ilman henkilökohtaisia tunnuksia. Henkilökohtaiset tunnukset tarvitaan kuitenkin aina, jos halutaan käyttöön myös opettajamateriaalit, sillä ne avautuvat vain kirjautuneille käyttäjille.
  • Lisenssi sallii materiaalien edelleen muokkaamisen opetustilanteen vaatimaan muotoon.
  • Ilmoitukset uusista/muuttuneista käyttäjätiedoista lähetetään osoitteeseen info(at)punomo.fi.

Materiaaleja ei saa käyttää ilman lupaa mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen!

Julkaisukäyttö ja tekijänoikeudet

Jos haluat käyttää Punomo.fi:n materiaaleja osana mitä tahansa, sähköistä tai painettua tai tulostettua julkaisua, ota yhteyttä materiaalin tekijään, sillä jokaisella tekijällä on tekijänoikeudet omiin julkaisuihinsa. Ellei tekijätieto selviä ko. sivulta, ota yhteyttä Käsityö verkossa ry:hyn spostilla asiakaspalvelu[at]punomo.fi.
Punomo.fi:ssä jokainen tekijä vastaa itse siitä, että hänen julkaisuissaan sisältöjen tekijänoikeuskysymykset ovat kunnossa.