1. Punomo.fi-sivuston käyttöehdot

Yksityishenkilöt ja tutkimus

Punomo.fi on kaikille avoin ja sen tarjoaman käsityön tietoaineiston käyttö on vapaata henkilökohtaisessa käytössä. Alan tutkimuskäyttöön tarvitaan lupa Käsityö verkossa ry:n hallitukselta, os. kasityoverkossa[at]punomo.fi.

Opetus- ja koulutuskäyttö

Kun sivustoa ja sisältöjä käytetään opetuksessa, koulutuksessa tai kaupallisen toiminnan yhteydessä, käyttäjällä (opettajalla / ohjaajalla / kouluttajalla jne.) tulee olla OPETUSLISENSSI.
Lisenssi tarvitaan myös silloin, kun sivustoa ja materiaaleja käytetään opetuksen / koulutuksen valmistelussa. Lue opetuslisenssin tarkemmat käyttöehdot.

Julkaisukäyttö ja tekijänoikeudet

Jos haluat käyttää Punomo.fi:n materiaaleja osana mitä tahansa, sähköistä tai painettua tai tulostettua julkaisua, ota yhteyttä materiaalin tekijään, sillä jokaisella tekijällä on tekijänoikeudet omiin julkaisuihinsa. Ellei tekijätieto selviä ko. sivulta, ota yhteyttä Käsityö verkossa ry:hyn spostilla asiakaspalvelu[at]punomo.fi.
Punomo.fi:ssä jokainen tekijä vastaa itse siitä, että hänen julkaisuissaan sisältöjen tekijänoikeuskysymykset ovat kunnossa.

Materiaaleja ei saa käyttää ilman lupaa mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen!

2. Punomo-opetuslisenssin käyttöehdot

  • Punomo.fi sivuston käyttö opetus-, koulutus- tai ohjaustoiminnassa tai opetuksen ja oppimateriaalien valmistelussa edellyttää, että käyttäjällä on voimassa oleva opetuslisenssi. Myös yritystoimintaan liittyvään käyttöön tulee hankkia lisenssi.
  • Lisenssi voi olla opettaja- tai kouluttajakohtainen tai työyhteisökohtainen (ks. hinnasto).
  • 1-5 käyttäjän tilauksissa jokainen lisenssikäyttäjä saa lisäksi oikeuden sivuston sisältöä hallinnoivan Käsityö verkossa ry:n jäsenyyteen. Jäsenet pääsevät käsityön opetuksen aktiiviselle sähköpostilistalle ja voivat olla suoraan vaikuttamassa sivuston sisältöjen kehittämiseen.
  • Työyhteisökohtaisessa lisenssissä jäsenyysoikeus tulee 20:lle samassa yhteisössä työskenteleville henkilölle ellei erikseen muuta sovita.

  • Lisenssi sallii materiaalien edelleen muokkaamisen opetustilanteen vaatimaan muotoon.

  • Uusi tilausjakso alkaa edellisen jakson päätyttyä ilman uutta tilausta, ellei asiakas irtisano tilaustaan. Uusi jakso laskutetaan tilauksen tekoajasta riippuen joko syys- tai kevätlukukauden alussa. Uuden laskutuskauden lähestymisestä tiedotetaan etukäteen yhteyshenkilölle sähköpostilla. Tämä pois: Laskutusta hoitaa Punomo Networks Oy.