Vaatteen elinkaari -sivusto

Tämä sivusto käsittelee vaatteen elinkaarta. Sen tarkoituksena on toimia aiheeseen liittyvänä oppimateriaalina peruskoulun ylimmillä luokilla.
Sivustolta löytyy sekä tietoa että pohdittavia tehtäviä vaatteen elinkaaren eri vaiheisiin liittyen. Opettajan osio


Vaatteen elinkaareen sisältyy kaikki vaiheet vaatteen materiaalin tuotannosta vaatteen valmistukseen, käyttöön ja hävitykseen.
Alla oleva video on lyhyt ja yksinkertainen johdanto aiheeseen. Videossa vaatteen elinkaareen tutustutaan villaneuleen avulla.

Vaatteen elinkaari sisältää vaatteen materiaalin tuotannon kuidusta langaksi ja langasta kankaaksi, vaatteen suunnittelun, valmistamisen, käytön ja hävittämisen.

Vaatteen materiaalilla voi parhaimmillaan olla monia elinkaaria eri tuotteina. Hyvä esimerkki tästä on räsymatto, jossa erilaiset elinkaarensa päähän tulleet tekstiilit leikataan kuteiksi ja kudotaan uudeksi tuotteeksi - matoksi.

Vaatteen elinkaari -ajattelu sisältää ympäristövaikutusten arvioinnin koko vaatteen elinkaaren aikana. Ympäristövaikutukset kohdistuvat luontoon, elinolosuhteisiin ja ihmisen terveyteen. Ne johtuvat ihmisen toiminnasta tai luonnon ilmiöistä.

Vaatteen elinkaarta olisi hyvä pyrkiä pidentämään erilaisin keinoin, sillä se on ympäristölle ystävällistä toimintaa.


Tekijät

Oppimateriaalin tekijät opiskelevat Itä-Suomen yliopistossa soveltavan kasvatustieteen laitoksella käsityönopettajaksi. Tarkoituksenamme on lisätä nuorten tietoisuutta vaatteiden elinkaaresta ja kestävästä kuluttamisesta. Oppimateriaali on toteutettu osana Tekstiilien tutkimus ja testaus -kurssia keväällä 2013. Sivusto on julkaistu alunperin erillisenä Punomo-blogina.

© 2024 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!
Yhteistyössä Punomon kanssa