Eettiset kysymykset käsityössä »

Eettisyys tarkoittaa ympäristötietoutta, jossa valinnoilla pyritään sekä ihmisten että eläinten
hyvinvointiin, luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen sekä kestävään kehitykseen.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2004, 41) on kirjattu yhdeksi
eheyttäväksi aihekokonaisuudeksi vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta.

 

Tekijänoikeudet Käsityö Verkossa Ry © 2020: Ammattikäyttöön tarvitset lisenssin »