Joulukuussa 2023 väitellyt Milla Saariaho pitää kaksi webinaaria Punomossa liittyen hänen väitöskirjaansa Self-competencies and craft agency. A grounded theory study of learning and teaching craft-art. Väitöskirja löytyy osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-9985-0

Milla Saariaho, milla.saariaho(at)hameenlinna.fi toimii käsityönopettajana Hämeenlinnan Aimokoulussa, joka antaa taiteen perusopetusta kuvataiteessa ja käsityössä.Tässä alustuksessa Milla Saariaho tarkastelee sitä, miten opettajat kohtaavat oppilaat ja ovat vuorovaikutuksessa oppilaan kanssa erilaisissa oppimistilanteissa sekä miten opettajat pedagogisesti rakentavat oppilaan itsetuntemusta, laaja-alaista osaamista ja aktiivista toimijuutta käsityössä.

  • Alustus kestää noin 30-40 minuuttia ja sen jälkeen kuulijoilla on mahdollista tehdä kysymyksiä ja keskustella aiheesta.
  • Webinaari tallennetaan ja se on Punomon lisenssihaltijoiden käytettävissä myös webinaarin jälkeen. 

ILMOITTAUDU MUKAAN

 Milla Saariaho tarkastelee esityksessään sitä, miten käsityössä oppilaan itsetuntemus vahvistuu havaintoprosessien ja tunnekokemusten kautta ja miten omistajuuden sekä merkityksellisyyden kokemukset käsityön oppimisessa vahvistavat oppilaan osaamista ja toimijuutta.

  • Alustus kestää noin 30-40 minuuttia ja sen jälkeen kuulijoilla on mahdollista tehdä kysymyksiä ja keskustella aiheesta.
  • Webinaari tallennetaan ja se on Punomon lisenssihaltijoiden käytettävissä myös webinaarin jälkeen.