Keskustelua käsityötä opettavien edunvalvonnasta -webinaari tiistaina 31.10.2023.

Käsityö verkossa ry ja Tekstiiliopettajaliitto (TOL ry) järjestävät tiistaina 31.10.2023 klo 18.00 webinaarin, jossa pääset kuulemaan ja keskustelemaan tärkeästä teemasta: käsityötä opettavien opettajien edunvalvonnasta. 

Webinaarin vetäjänä toimii Tekstiiliopettajaliiton puheenjohtaja Minna Hankala-Vuorinen, mutta webinaari on luonteeltaan keskustelullinen, ja kaikki puheenvuorot ovat enemmän kuin tervetulleita. Osallistujiksi toivotaan kaikkia käsityötä opettavia opettajia sekä käsityönopettajiksi opiskelevia. Osallistujien ei tarvitse olla Tekstiiliopettajaliiton tai Käsityö verkossa ry:n jäseniä tai Punomo-lisenssinhaltijoita. Toivotamme siis kaikki mukaan webinaariin tämän tärkeän aiheen äärelle!

ILMOITTAUDU MUKAAN TÄSTÄ. (Huom! Mukaan mahtuu 100 ensimmäistä, joten toimi nopeasti!)

Ilmoittautumisen yhteydessä voit myös kirjoittaa ajatuksiasi ja ehdotuksiasi webinaarissa käsiteltäviä aiheita varten. Etukäteiskysymykset ovat siis erittäin toivottavia, ja jokainen etukäteen tullut kysymys ja ajatus esitetään webinaarissa anonyymina, jotta kaikki uskaltaisivat tuoda huolensa esille.

Tekstiiliopettajaliiton tärkeänä tehtävänä on ammatillisena keskusjärjestönä valvoa Suomen tekstiilityön- ja käsityönopettajien ammatillisia, yleisiä taloudellisia, yhteiskunnallisia ja koulutuksellisia etuja sekä edistää ammattikunnan yhteisiä pyrkimyksiä. Edunvalvonta keskittyy ensisijaisesti yleissivistävään koulutukseen, mutta TOL ry tekee yhteistyötä myös monien muiden käsityönopetusta ja käsityökulttuuria edistävien tahojen, kuten Käsityö verkossa ry:n, kanssa. 

Edunvalvonnassa keskeistä on viime vuosina ollut käsityön oppiaineen aseman vahvistaminen koulutusjärjestelmässämme, kuten riittävien tuntimäärien turvaaminen perusopetuksessa ja oppiainestatuksen saaminen myös lukiokoulutukseen. Käsityön tuntiresursseja tarkasteltaessa pitää muistaa, että käsityö pitää sisällään kaksi oppisisältöä: tekstiilityö ja tekninen työ. Tekstiilityön- ja teknisen työn opettajat ovatkin olleet erityisen huolissaan yläkoulun pakollisten käsityötuntien vähenemisestä ja valinnaisuuden lisäämisestä tulevissa opetussuunnitelmissa. Edunvalvonnan keskiössä ovat näin ollen myös käsityönopettajien työllisyystilanteen parantaminen ja laadukkaan käsityön opetuksen tarjoaminen ympäri Suomen.