Kysely Punomo.fi käyttäjille

Käsityö verkossa ry:n Uusiutuva käsityön opiskelu Punomo.fi verkkoalustalla -kehittämishanke on käynnistynyt.
Hanke toteutetaan Alfred Kordelinin säätiön 9000 euron apurahalla.

Ihan aluksi lähestymme kyselyllä teitä, Punomon käyttäjät. Olette parhaita käytettävyyden ja sisältöjen asiantuntijoita. Toivomme, että käytätte noin 5-10 minuuttia vastaamiseen!
– Lopuksi voitte osallistua vastaajien kesken järjestettävään lahjakorttien arvontaan.

ALOITA VASTAAMINEN https://fi.surveymonkey.com/r/CLQ25MJ

Vastata voivat kaikki yhdistyksen jäsenet ja myös muut käsityön opetuksesta kiinnostuneet. Vastauslinkkiä voitte mielellään jakaa verkostoissanne.

=================================================================
TIETOA HANKKEESTA

Hankkeen työsuunnitelman tiivistelmä
• hanke tuottaa uutta sisältöä ja uusia toimintoja Punomo.fi-käsityösivustoon
• työryhmä toteuttaa hankkeen aluksi sivuston käyttäjille suunnatun verkkokyselyn, jolla kartoitetaan käyttäjien toiveita ja tarpeita.
• kyselyn tulosten ja työryhmän asiantuntemuksen pohjalta päätetään, miten alustan rakennetta ja sisältöä kehitetään
• Punomon ilmettä ja toimintatapaa sosiaalisessa mediassa uudistetaan ja aktivoidaan

Työryhmä ja roolit hankkeessa:
– Erja Syrjäläinen, kehittämishankkeen johtaja, pedagogiikan asiantuntija
– Tarja Kröger, pedagogiikan asiantuntija
– Janita Haapalainen, käsityönopettajaopiskelija, HY, verkkototeutukset
– Katriina Uusimäki, käsityönopettajaopiskelija, HY, verkkototeutukset
– Pirjo Sinervo, Punomo.fi:n ylläpito ja julkaiseminen

Auta meitä kehittämään yhdistyksen toimintaa ja erityisesti Punomo.fi-verkkoalustaa. Kaikki ja kaikenlainen palaute on arvokasta. Kiitos vastauksistasi jo etukäteen.