Päivitetyt lukiodiplomien ohjeet on julkaistu 29.4.2022

Ohjeet nyt ovat lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaisia. Uudet ohjeet on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet lukio-opintonsa 1.8.2021 jälkeen.  Opetushallitus myös laatii parhaillaan suunnitelmaa lukiodiplomien jatkokehittämistä varten, toimeksianto on tullut opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Lisää uutisesta: https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/lukiodiplomien-ohjeet-paivitetty-opetushallitus-valmistelee-parhaillaan-myos

Uutisen alalaidassa olevien linkkien kautta pääsee tutustumaan suoraan esimerkiksi käsityön lukiodiplomin uusiin ohjeisiin ja uuteen, lukuvuoden 2022-2023 lukiodiplomitehtävään, kuin myös lukiodiplomien yhteiseen tehtävään.

 

Tiia Hintsa
KM, opetusneuvos, käsityö

Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
Opetushallitus
PL 380 (Hakaniemenranta 6), 00531 Helsinki
Puh. 0295 5331965 / 050 4203014
tiia.hintsa(at)oph.fi

www.oph.fi