Käsityö verkossa ry, joka on Punomo.fi:n ylläpitäjä, on kiittänyt Tarja Krögeriä pienellä stipendillä.
Tarja on tehnyt Punomoon valtaisan määrän arvokasta sisältöä. Uusimpana niistä Käsityökasvatuksen perusteet, johon pääsee tutustumaan hänen itsensä toteuttaman esittelyn kautta https://punomo.fi/pedagogiikka/oppaat-ja-muu-opettajan-aineisto/kasityokasvatuksen-perusteet-julkaisun-esittely/
Tarjan julkaisukokoelman näet tästä https://punomo.fi/author/tarja/

Tarja Krögerin merkitys Punomolle on suuri myös siksi, että hän on meidän 'oma tohtorimme'. Punomon aiemmpi nimi vuoteen 2010 asti ole Käspaikka ja Tarjan väitöstutkimuksessan Käsityön verkko-oppimateriaalien moninaisuus "Käspaikka" -verkkosivustossa tutki väitöstutkimuksessaan Käspaikka-verkkosivustoa ja sen verkko-oppimateriaaleja. Hän pyrkii analysoimaan Käspaikan verkko-oppimateriaalien muotojen ja merkityssisältöjen erilaisuutta ja näin tekemään näkyväksi sen moninaisuutta. Tällä hän haluaa lisätä oppimateriaalien tekijöiden tietoisuutta valinnan mahdollisuuksista oppimateriaalien suunnittelu- ja kehittämistyössä.


Kasvatustieteen tohtori, yliopistonlehtori (UEF)
Tarja Kröger