Hei!

Oletko miettinyt, että mitä ja miten nykyistä käsityön opetussuunnitelmaa pureskellaan mm. luokanopettajakoulutuksessa?
Olen julkaissut Punomossa ”Käsityökasvatuksen perusteet” -kurssimateriaalin. Siinä selitetään ja havainnollistetaan esimerkein kokonaiseen käsityöprosessiin kuuluvia osa-alueita sekä niihin liittyviä pedagogisia ratkaisuja. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (Opetushallitus 2014) esitetyt tavoitteet ja sisällöt toimivat pohjana tälle oppimateriaalille. Pääpaino on käsityönoppiaineen pedagogiikassa, ja kontekstina on alakoulun käsityö.

”Käsityökasvatuksen perusteet” on kaikkien Punomon opetuslisenssihaltioiden käytössä.

Kehitän materiaalia vuosittain eteenpäin, joten otan mielelläni kehittämisideoita ja palautetta vastaan.

Ystävällisin terveisin

Tarja Kröger

tarja.kroger(at)uef.fi
Yliopistonlehtori, käsityökasvatus
Itä-Suomen yliopisto