Tekstiiliopettajaliitto TOL ry:n, Teknisten aineiden opettajien TAO r.y:n ja Käsityö verkossa ry:n järjestämä

Vaatepuu – käsityö kannattaa-näyttely

Näyttely esittelee Vaatepuu-haasteen voittajat ja kertoo, millaista käsityönopetus on tänään.

Tekstiiliopettajaliitto TOL ry, Teknisten aineiden opettajat TAO r.y. ja Käsityö verkossa ry järjestivät yhteistyössä Vaatepuu – käsityö kannattaa haasteen osana Suomi 100-juhlavuotta. Tämä hanke haastoi perusopetuksen kaikki ikäluokat ideoimaan ja suunnittelemaan jotain ihan uutta; vaatepuun tai henkarin, jossa on jotain enemmän.

Näyttely avaa hienolla tavalla perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa, sillä teoksissa yhdistyvät käsityöilmaisu, muotoilu ja teknologia sekä työstötavat pehmeistä ja kovista käsityömateriaaleista. Haasteen synnyttämät ideat ovat esillä sekä Designmuseossa että koottuna Punomon verkkonäyttelyyn.

Sienipuu / Jenna Salojärvi 6. lk. Sääksjärven koulu, Lempäälä

Käsityö kannattaa – käsityöllä tulevaisuuden taitoja

Vaatepuilla on haluttu nostaa Suomi 100 -juhlavuonna esille peruskoulumme käsityönopetuksen ainutlaatuisuutta koko maailmassa. Vaatepuissa yhdistyvät (perinteinen) tekninen työ ja tekstiilityö, puu ja vaate.

Aikaisemmin kansakoulussa ja peruskoulun varhaisvuosina opetus jakautui poikien veistoon ja tyttöjen vaateompeluun. Nykyään kaikki oppilaat opiskelevat samoja taitoja yhdessä tekemisen ajatusta korostaen. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti käsityö on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä toteutetaan ennakkoluulottomasti erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja.

Käsityössä opitaan kädentaitojen lisäksi tulevaisuudessa tarvittavia taitoja – kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisua, yhteistyötaitoja ja digitaalisen teknologian käyttämistä. Käsillä tekeminen kasvattaa myös sinnikkyyttä ja joustavuutta sekä auttaa löytämään omia vahvuuksia. Näitä taitoja ei voi kehittää kirjoista lukemalla. Käsityötaidosta kumpuavaa keksimisen taitoa tulemme tarvitsemaan nyt ja aina!