kuosi3


Tartu haasteeseen!
VAATEPUU - KÄSITYÖ KANNATTAA

Tekstiiliopettajaliitto TOL ry, Teknisten aineiden opettajat TAO r.y. ja Punomo.fi:n tukiyhdistys Käsityö verkossa ry, järjestävät yhteistyössä Vaatepuu-haasteen Suomi 100 -juhlavuoteen liittyen. Haasteessa perusopetuksen kaikkien ikäluokkien oppilaat pääsevät ideoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan vaatepuita.

Uuden peruskoulun opetussuunnitelman myötä käsityönopetus on kohdannut haasteen. Opetuksen tulee osallisuuden, yhteistyön ja kokonaisen käsityöprosessin sisäistämisen hengessä aidosti vapauttaa käsityönopetus teknisen työn ja tekstiilityön rajoista, monimateriaaliseksi innovoivaksi oppiaineeksi - käsityöksi, jossa oppilaat yhteisöllisesti tiimeissä soveltavat opittua, tutkivat ja oivaltavat uusia asioita.

Vaatepuu – käsityö kannattaa -hanke haastaa perusopetuksen kaikki ikäluokat ideoimaan ja suunnittelemaan jotain ihan uutta, vaatepuun tai henkarin, jossa on jotain enemmän

Projekti tarjoaa helpot ja innostavat puitteet toteuttaa käsityötä uuden opetussuunnitelman mukaisena oppiaineena, jossa yhdistyvät käsityöilmaisu, muotoilu ja teknologia. Yhteisprojekti toteutetaan tekstiilityön ja teknisen työn materiaalein ja työtavoin.

Opettaja, lähde mukaan haasteeseen!

Työskentelylle on aikaa kevät ja syksy 2017. Koulut dokumentoivat haasteen valokuvin ja kuvat pääsevät mukaan Punomon verkkonäyttelyyn. 18.10. mennessä saapuneiden töiden yleisöäänestys on avoinna verkossa 18.10. - 5.11. 2017.

 • Oppilaat suunnittelevat ja valmistavat vaatepuun.
 • Työskentelyä edeltää oppilaiden yhteinen ideointi ja suunnittelu.
 • Mitä varten vaatepuu valmistetaan?
  • Mitä siinä riiputetaan?
  • Miten se kannattaa ripustettavat tuotteet?
  • Miltä vaatepuu voisi näyttää?
  • Mistä materiaalista sen voisi valmistaa?
 • Ideointi voidaan toteuttaa teknisen työn ja tekstiilityön opettajien kanssa.
 • Määritellään projektin yhteiset tavoitteet ja arviointikriteerit yhdessä oppilaiden kanssa.
 • Opettajat tekevät rajauksen ajankäytön, tekniikoiden ja materiaalien suhteen oppilaiden luokkatason ja muut oppimistavoitteet huomioiden.
 • Valmistetaan vaatepuu suunnitelluista materiaaleista yhdessä tai yksilötyönä.
 • Kannustetaan oppilaita koko prosessin dokumentointiin ja jatkuvaan arviointiin. Apuvälineenä voi käyttää esimerkiksi sähköistä portfoliota.
 • Verkkonäyttelyt - kuvia voi lähettää edelleen
  1 – 6 luokkalaisten työt »
  7 – 9 luokkalaisten työt »

Lähetä kuvia oppilaiden töistä ja teoksista: https://fi.surveymonkey.com/r/vaatepuuvastaus
Kuvia vastaanotetaan syksyn 2017 loppupuolelle saakka.

HUOM! Tallenna kuvatiedosto ennen lähettämistä samalla nimellä kuin kilpailutyösi!
Keksi omaperäinen nimi - ei vaatepuu, ei henkari, vaan ihan jotain muuta, jotta kuvat pystytään erottamaan toisistaan!


Uusi opetussuunnitelma kannustaa laajentamaan oppimisympäristöä koulun ulkopuolelle. Tämä hanke antaa mahdollisuuden tehdä yhteistyötä erilaisten tahojen kanssa omassa kunnassa ja laajemmin. Järjestävien tahojen toiveena on Tekstiiliopettajaliiton ja Teknisten aineiden opettajien paikallisyhdistyksien järjestävän omia näyttelyitä oppilaiden valmistamista vaatepuista oman alueensa julkisissa tiloissa, museoissa tai kirjastoissa syksyllä 2017. Näin saamme käsityölle näkyvyyttä koko maassa. Jurytyksen kautta valitaan osa töistä esille näyttelyyn Helsingissä Designmuseon Studiossa 10.11-31.12.2017. Tervetuloa avajaisiimme 14.11. klo 18-20 tutustumaan, mitä käsityönopetus on tänään.


TOL, TAO ja Käsityö verkossa järjestävät Vaatepuu-haasteen yhteistyössä Suomi 100 -juhlavuoteen liittyen

Yhteistyöllä haetaan aitoa kohtaamista ja yhteistoimintaa kahden läheisesti toistensa kanssa toimivan aineenopettajaryhmän välille, jotka käytännössä toimivat useinkin fyysisesti eri tiloissa. Teknisen työn ja tekstiilityön luokkatilojen sijainti eri puolella rakennusta useimmissa kouluissa tuo haastetta yhteisen oppiaineen toteuttamiselle.

Vaatepuu – käsityö kannattaa -hanke pyrkii osaltaan lieventämään tätä jakautuneisuutta, myös oppilaiden ja opettajien mielissä. Hankkeen nimeen sisältyy hauskasti puu ja vaate, perinteinen tekninen työ ja tekstiilityö. Vaatepuuta tarvitsevat kaikki sukupuolesta riippumatta. Meitä kannattaa yhteen hiileen puhaltaminen ja käsityötaito.

Useinkin juuri osaajan löytäessä toisen osaajan, syntyy uutta ja merkittävää. Yksin ei voi keksiä kaikkea, yhdessä saamme enemmän aikaiseksi. Vaatepuu – käsityö kannattaa -haaste haluaa nostaa Suomi 100 -juhlavuonna esille peruskoulumme käsityönopetuksen ainutlaatuisuutta koko maailmassa. Suomalaisen mallin mukaista käsityönopetusta ei ole missään muussa maassa. Pientä maatamme on kannatellut ja vienyt eteenpäin oppiaine, joka on konkreettisesti opettanut innovatiivisuutta, käden- ja ajatteluntaitoja. Sadan vuoden aikana on todella ollut arvossaan perinteinen käsityötaito, kestävän rakentamisen ja luomisen taito. Käsityötaidosta kumpuavaa keksimisen taitoa tulemme tarvitsemaan nyt ja aina!

Avaa esite: Vaaatepuu - käsityö kannattaa -haaste, esite

Lisätietoja Tekstiiliopettajaliiton järjestösihteeriltä toimisto(at)tekstiiliopettajaliitto.fi