Ostoksille | Tapahtumat | Museot | YHDISTYKSET JA YHTEISÖT

YhteisöKuvaus
Aineeton kulttuuriperintö 
on ilmiöitä, jotka elävinä ja muuntuvina säilyvät sukupolvilta toiselle ja se on monimuotoista: piirteitä niin naapurikylästä ja maailman toiselta puoleltakin. Se saa voimansa yhteisöistä, jotka siirtävät tietoa, taitoja ja tapoja eteenpäin. Yhteisöt itse määrittelevät elävän perintönsä arvon ja merkityksen.
Aino-koti säätiö
Aino-koti säätiö on toiminut vuodesta 1950 suomalaisen käsityön tukena, käsityönopettaja, tekstiilitaiteilija Aino Hausmannin (25.2.1901 – 17.9.1972) aloitteesta ja lahjoituksesta.
Säätiön varoja suunnataan käsityönopettajien jatko-opintojen rahoittamiseen.
Käsityö verkossa ry
Käsityö verkossa ry on perustettu vuonna 2011 hoitamaan Punomo.fi:n julkaisutoimintaa. Yhdistys vastaa Punomon sisällöstä ja kehittää sitä edelleen. 
Suomalaisia käsityöyhteisöjä, yhdistyksiä, säätiöitä ja vapaamuotoisia ryhmittymiä
Erillinen kooste Punomo-sivustossa.
Taitoliitto
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry ja alueelliset taitoyhdistykset muodostavat palvelu- ja asiantuntijajärjestö Taito Groupin. Taitoliitto hoitaa toimialan kehittämistä ja viestintää sekä kotimaisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Liitto edistää käsityökulttuuria taitona ja elinkeinona.
Tekstillikulttuuriseura - Sällskapet for textilkultur ry
Seuran tarkoituksena on yhteyksien luominen ja kehittäminen tekstiilikulttuurin eri osa-alueiden välillä sekä kiinnostuksen herättäminen ja ylläpitäminen suomalaisen tekstiilin perinteeseen ja tulevaisuuteen.
Seura tutustuttaa muiden maiden ja kulttuurien tekstiileihin ja tukee tekstiilikulttuurialan tutkimus- ja tiedotustoimintaa.
Tekstiiliopettajaliitto TOL ry
Käsityöopettajien ammatillinen keskusjärjestö. Liitto toimii käsityönopetuksen kehittämiseksi ja jäsentensä työllisyyden turvaamiseksi kasvatuksen, koulutuksen ja työelämän eri alueilla