Tuohityöt

Rapapalli Tuohen uudet mahdollisuudet tuotesuunnittelussa – opinnäytetyö Tuohitähti