Tuohityöt

Rapapalli, tuohipallo Tähti tuohesta tai paperista Tuohen uudet mahdollisuudet tuotesuunnittelussa - opinnäytetyö Tuohikontti