Tutkimus ja teoriat

"Opetettavana aineena käsityö" perusopetuksen opetussuunnitelmien näkemyksiä käsityöstä ja käsityön merkityksestä

Anttila Pirkko, professori emerita

Art education in the post-digital era - Experiential construction of knowledge through creative coding Taidekasvatus postdigitaalisella aikakaudella: kokemuksellinen ymmärtäminen luovan ohjelmoinnin avulla

Co4Lab tutkimushankkeen näkökulmia

Hållbar utveckling ur slöjdpedagogisk synvinkel

Homo habilis - kätevä ihminen

Käsitän käsilläni -luento: tekstiilitaiteilijan ja aivotutkijan esitykset

Käsitteellisestä ajattelusta käsin käsittämiseen. Näyttely tutkimuksesta käsityön keinoin

Käsityö on väline oppia jotain aivan muuta

Käsityö-oppiaine lapsen ja nuoren kasvussa ja kehityksessä

Käsityöaiheisten kuvakirjojen käyttö opetuksessa

Käsityöllä tulevaisuuden taitoja 1: Käsityö ja aivot, aivotutkija kertoo

Käsityötaidon oppimisesta

Käspaikan identiteetti 2011

Käspaikka ja käsityötiede Savonlinnassa

Kässää etänä! webinaari 2: Videotutoriaalit käsityötekniikoiden opetuksessa (video)

Kestävä kehitys yleistä - termit

Kestävän kehityksen kokonaisvaltainen malli

Kirsti Kasnio – muodin arkkitehti

Mia Porko-Hudd väitös

Mitä Käspaikka merkitsee tekstiilityön opettajaopiskelijoille?

Näkökulmia kokonaiseen käsityöhön

Paint Software as a Design Tool of a 12-year old pupil in Visual Design

Pirkko Anttila: Käsityön ja muotoilun teoreettiset perusteet; Tuotesuunnittelun prosessi

Pohdintoja teemasta Käsityö, taito & aivot

Roolipelien vaikutus käsityön tekemiseen

Seija Kojonkoski-Rännäli: Käsityö planetaarisessa sivistyksessä (videoluento)

Suomalainen käsityön opetus on luottamuksen arvoista

Suomenkieliset käsityökirjat 2010

Suunnittelusta käsin. Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua

Taidon ja taiteen manifesti

Tarja Kröger, tutkimus

Tarja Krögerin väitöstilaisuus Savonlinnassa

Taulutietokone tekstiilityönopetuksen työvälineenä

Tekstiilin eettiset kysymykset käsityössä

The Diversity of Www Learning and Teaching Materials at the Website "Virtual Craft Place"

Väitöskirja: Käsityön verkko-oppimateriaalien moninaisuus "Käspaikka"-verkkosivustossa

Verkko-oppimateriaalien pedagogiset käyttötavat

Verkko-oppimateriaalin tekijä ja käyttäjä valintojen edessä

Verkostoitunut asiantuntijuus tekstiiliopettajien postituslistalla

Videoluennot: Avauksia vuosiluokkien 3-6 käsityön sisältöalueisiin (OPS 2016)

Yhteinen käsityö - SWOT

Yhteisöllinen käsityö