OPS, oppaat, muu opettajan aineisto

Elävä aineeton kulttuuriperintö. Raportti

Eri vammatyyppien huomioiminen käsityönopetuksessa

Erityisen viisaiden johtajien ja opettajien aika

Ilmiöpohjainen opetus, tutkiva oppiminen ja käsityötuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessin teoreettinen malli

Käsitöiden tekijänoikeus ja sen merkitys suunnittelijalle

Käsityö ja asenteet – oppiaineen tulevaisuus

Käsityö ja yrittäjyys

Käsityökasvatuksen perusteet

Käsityökasvatuksen-perusteet julkaisun esittely

Käsityökulttuurikurssin kurssisuunnitelma

Käsityön erilaiset merkitykset opetuksen perustana

Käsityön lukiodiplomi

Käsityön opetus opetussuunnitelman sisällöin (videoluento)

Käsityötaidon oppimisesta

Käytännöllistä tietoa ja ideoita ikäihmisten taide- ja käsityöpajojen ohjaamiseen

Keppi - teknisen työn opettajan turvallisuusväline

Kestävän käsityön oppaan OPETTAJAN OPAS

Kokemuksia käsityön lukiodiplomista (video)

Luovan ongelmanratkaisun opas opettajille

Materiaalia käsityön dokumentoinnista ja arvioinnista

Meidän koulu muotoilee -hankejulkaisu

Mikä käsityönopetuksessa liikkuu?

Muotoiloa! - opettajan opas muotoilukasvatukseen

Muotoilukasvatuksen oppaita opettajalle

Näkökulmia kokonaiseen käsityöhön

Open ilmasto-opas, käsityön materiaalit ja tehtävät

Opetusmateriaalia sähköteemojen käsittelyyn perusopetuksen 3.-6. luokilla

OPS 2016 Käsityön tukimateriaalit

OPS2016, aineistoa käsityön opetussuunnitelmatyöhön

Peruskoulujen teknisen työn opetustilojen koneet ja laitteet. Linjauksia tarkastusten tueksi ja yhtenäistämiseksi

Risutöitä koululaisille: Ohjeistusta ohjaajille

Suomalainen käsityönopettaja ylpeänä kertoo oppiaineestaan

Taidon opettaminen (videoluento)

Taito- ja taideaineiden oppimistulokset - asiantuntijoiden arviointia 2011

Tampereen teknisen työn sivusto

Teknokas-oppimateriaalit

Tutkivaa luonnonvärjäystä

Työntömitan käyttö

Valinnaisen tekstiilityön esittely -esimerkki

Varsinais-Suomen tekniset opettajat ry:n oppimateriaaleja

Videoluennot: Avauksia vuosiluokkien 3-6 käsityön sisältöalueisiin (OPS 2016)

Videoluento: Arviointi koulukäsityössä

Videoluento: Dokumentointi koulukäsitöissä

Videoluento: Ideointi ja sen tukeminen koulukäsitöissä

Videoluento: Soveltaminen koulukäsitöissä

Videoluento: Suunnittelu ja sen tukeminen koulukäsitöissä

Videoluento: Tekeminen ja sen ohjaaminen koulukäsitöissä

Yhteistyössä Punomon kanssa