Artikkeleja, luentoja

Antti Juvonen: Mitä merkitsee olla ihminen?

Eri vammatyyppien huomioiminen käsityönopetuksessa

Erityisen viisaiden johtajien ja opettajien aika

Heinäkengät, paulanauhat ja kelohongat pelastavat maailman

Ilmiöpohjainen käsityö (videoluento/-esitys)

Ilmiöpohjainen opetus, tutkiva oppiminen ja käsityötuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessin teoreettinen malli

Käsin rakennettu maailmankuva / Seija Kojonkoski-Rännäli

Käsin tekeminen, digitaalinen tekeminen ja uusi tekijä-liike

Käsitän käsilläni -luento: tekstiilitaiteilijan ja aivotutkijan esitykset

Käsityö ja asenteet – oppiaineen tulevaisuus

Käsityö terapiana ja terapeuttisena toimintana

Käsityökasvatuksen perusteet

Käsityön erilaiset merkitykset opetuksen perustana

Käsityötaidon oppimisesta

Kässää etänä! webinaari - videoluennot 8.10.2020

Kauneus käsityössä - Esteettisten kykyjen kehittäminen käsityö-oppiaineessa

Keskustelu nuoren kirjailijan kanssa käsityöstä

Laatutietoisuus ja käsityö

Langan säikeistä säieteoriaan

Missä high tech ja high touch kohtaavat

Näkökulmia kokonaiseen käsityöhön

Oppimispäiväkirja

OPS 2016 Käsityön tukimateriaalit

Paint Software as a Design Tool of a 12-year old pupil in Visual Design

Pohdintoja teemasta Käsityö, taito & aivot

Pojat tekstiilitöissä v. 1999

Rug slippers made with self dyed woolen yarn

Suomalainen käsityönopettaja ylpeänä kertoo oppiaineestaan

Suunnittelusta käsin. Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua

Taide- ja taitoaineet ovat perusopetuksen sisällöllistä ydinainesta

Taitojen tulevaisuus

Tekstiilityö muuttuvassa peruskoulussa v. 1997

Teoriaa ja käytäntöä käsillä päällä sydämellä ja rennolla asenteella

Tulevaisuuden käsityötaito

Videoluennot: Avauksia vuosiluokkien 3-6 käsityön sisältöalueisiin (OPS 2016)

Videoluento: Tekijäkulttuuri, monimateriaalisuus ja digitaalisuus käsityön opetuksen keskiössä.

Videoluento: Ideointi ja sen tukeminen koulukäsitöissä

Videoluento: Käsityön opetus opetussuunnitelman sisällöin

Videoluento: Kokeilujen tekeminen koulukäsityössä

Videoluento: Soveltaminen koulukäsitöissä

Videoluento: Suunnittelu ja sen tukeminen koulukäsitöissä

Videoluento: Taidon opettaminen

Videoluento: Tekeminen ja sen ohjaaminen koulukäsitöissä

Voiko vaatteella olla sielu?

Opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!