Julkaisija: Seitamaa-Hakkarainen Pirita

Co4Lab tutkimushankkeen näkökulmia Käspaikka ja käsityötiede Savonlinnassa Polut - tietoa designoppimisesta Videoluento: Tekijäkulttuuri, monimateriaalisuus ja digitaalisuus käsityön opetuksen keskiössä.