Julkaisija: Seitamaa-Hakkarainen Pirita

Käspaikka ja käsityötiede Savonlinnassa Polut - tietoa designoppimisesta