Tervetuloa Punomoon!

Punomo.fi tukee suomalaista käsityötä ja käsityöosaamista. Verkostomme, joka koostuu sadoista käsityön opetuksen ammattilaisista, tekee työtä sen eteen, että käsin tehty tunnistetaan ja laadukasta käsityötä arvostetaan!

Punomo.fi
- käsitöiden oppimateriaali-, ohje- ja ideasivuston sisällöistä vastaa tukiyhdistys Käsityö verkossa ry. Teknisestä verkkoympäristöä hoitaa Punomo Networks Oy.

TEKIJÄT, JULKAISIJAT

PALKINNOT JA HUOMIONOSOITUKSET Punomo on palkittu!

YHTEISTYÖTAHOT

Yhteisössä ovat mukana opetuksen, koulutuksen ja tutkimuksen ammattilaiset. Toiminnan tärkeimmät tukijalat:


HISTORIAA:

Käspaikka.fi esittely - Käspaikka.fi Introduction 2004 (video)

SPONTAANISTI ALKUUN 1996

Punomon, joka aikaisemmin oli nimeltään Käspaikka, takana on kesällä 1996 syntynyt Käsityön TietoBoxi. Perustajina oli 20:n tekstiiliopettajan ryhmä, joka kokoontui tutkimaan ja kokeilemaan millaista tuolloin varsin uusi asia, www-julkaiseminen, oikeastaan onkaan. Kurssin idea lausuttiin puhelinkeskustelussa: Erja Syrjäläinen, silloinen Tekstiiliopettajaliitto TOL ry:n koulutusvaliokunnan jäsen, soitti Pirjo Sinervolle kysellen millaista tietotekniikkakoulutusta voitaisiinkaan opettajille tuona kesänä tarjota. Alkuinnostus oli niin suurta, että jo samana kesänä järjestettiin toinenkin koulutus.
Vuoden 2000 lopussa Käsityön TietoBoxin opettajaverkostoon kuului n. 150 tekstiiliopettajaa, jotka kokonaan omaehtoisella yhteistyöllä julkaisivat käsityön oppimateriaaleja avoimeen verkkoon. Käsityön TietoBoxissa oli noin 450 www-dokumenttia, kun se vuoden 2001 lopussa sulautettiin kokonaisuudessaan Käspaikka-sivustoon.

MUODONMUUTOS 2000

Opetushallitus käynnisti syksyllä 2000 perusopetuksen virtuaalikouluhankkeen ja sen yhtenä osana oli Käsityön virtuaaliluokat -hanke eli Käspaikka aina vuoteen 2007. Rahoitusavustusta saatiin kaikkiaan neljänä vuotena.

YHTEISTOIMINTA JA YHDESSÄ KOULUTTAUTUMINEN

OPH:n rahoitustuki toi toimintaan systemaattisuutta, mutta ytimenä on kaiken aikaa ollut omaehtoinen yhteistyö ja yhdessä kouluttautuminen. Opettajat ovat hankkineet valmiuksia www-julkaisemiseen ja verkko-opetukseen erityisesti Turun TOP-keskuksen järjestämillä kursseilla. Koulutuksia on järjestetty Opetushallituksen täydennyskoulutusrahoituksen turvin ja myös yhteistyössä Tekstiiliopettajaliitto TOL ry:n ja Opetusalan koulutuskeskus Opekon kanssa.
Kuten ensimmäisinä vuosina, Käspaikka toimi jälleen vuodesta 2006 kokonaan ilman rahoitusta opettajien vapaaehtoisvoimin. Palvelintilan sille tarjosi Turun opetustoimen TOP-keskus.

JATKO VAAKALAUDALLA 2010

Pirjo ja Turkka Sinervon siirryttyä 2010 TOP-keskuksesta eläkkeelle, siirtyi myös Käspaikka heidän mukanaan uuden Punomo Networks Oy:n suojiin. Tämä ratkaisu valittiin pakon edessä sillä muuta mahdollisuutta ei yrityksistä huolimatta yhteiskunnan taholta tai muualta Käspaikalle ollut löydettävissä. Perustettiin Punomo.fi sivusto, joka aukesi marraskuussa 2010.

Tarkemmin Punomon vaiheista:
Käsityön TietoBoxista Punomoon 1996 -

MEDIATIEDOT JA YHTEYSTIEDOT»