aaveranda-340   aaveranda-detalj340

Denna matta är vävd ca år 2000.
Vävare: Anja Lindqvist
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: förhållandet mellan tyg- och trikåtrasorna är samma genom hela mattan


eewa5-340   eewa5-detalj340

Ägare: Ewa Essén
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tygtrasor
Att märka: helheten blir jämn trots att materialet är varierande, eftersom det är på samma sätt över hela mattan


eewa7-340_000   eewa7-detalj340

Vävare: Ewa Essén
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: mjuka övergångar från en färg till en annan är lättast att göra då man väver med många skyttlar


mrls3_matta340   mrls3_matta340detalj

Denna matta är vävd år 2006.
Vävare: Marja-Riitta Lindblom
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft) och rosengång
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: botteninslaget vid rosengången är vävd med endast två skyttlar, i övrigt med tre skyttlar


norrback8-340   norrback8-detalj340

Mattorna vävda på 1940-talet.
Ägare: Greta och Stina Svahnström
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tygtrasor
Att märka: ränderna är vävda med en skyttel, botten med tre


barbrosmattab-340   barbrosmatta-detalj340

Vävd på vävkurs i Åbo svenska arbetarinstitut läsåret 2005-06.
Vävare: Barbro Fontell
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: vävd med tre skyttlar. Inslaget bytt på alla skyttlar vid randövergångar.


aaheikkis-340   aaheikkis-detalj340

Ägare: Anja Lindqvist
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tygtrasor
Att märka: snärjningar skall gärna göras i avvikande färg för att riktigt framträda


saris1-340_000   saris1-detalj340

Mattan vävd på 1950-talet.
Ägare: Helena Lindqvist
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tygtrasor
Att märka: vissa parti är vävda med tre skyttlar, vissa med två och vissa med en skyttel


aabrunljus2-340   aabrunljus2-detalj340

Denna matta är vävd ca år 1988.
Vävare: Anja Lindqvist
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: om man vill ha mjuka övergångar från det mörkaste till det ljusaste, skall man byta inslag ofta, men inte alla på en gång


saris2-340_000   saris2-detalj340

Mattan vävd på 1950-talet.
Ägare: Helena Lindqvist
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tygtrasor
Att märka: botten är vävd med två skyttlar, ränderna med en


aarosengang2-340   aarosengang2-detalj340

Denna matta är vävd ca år 1987.
Vävare: Anja Lindqvist
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft) och rosengång
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: botten är vävd med tre skyttlar


saris10-340   saris10-detalj340

Mattan vävd på 1940-talet.
Ägare: Helena Lindqvist
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tygtrasor
Att märka: botten är vävd med två skyttlar, ränderna med en


norrback1-340_000   norrback1-detalj340_000

Vävd på 1940-talet.
Ägare: Greta och Stina Svahnström
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tygtrasor
Att märka: ränderna är vävda med en skyttel, botten med två


eewa3-340   eewa3-detalj340

Vävare: Ewa Essén
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: mjuka övergångar från en färg till en annan är lättast att göra då man väver med många skyttlar


annas2_matta340   annas2_matta340detalj

Vävd på vävkurs i Åbo svenska arbetarinstitut läsåret 2005-06.
Vävare: Anna Bäckström
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: tvärrandigt inslag kan ge speciella mönster


anna2b-340  anna2-detalj340

Vävd på vävkurs i Åbo svenska arbetarinstitut läsåret 2005-06.
Vävare: Anna Bäckström
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: trikåtrasor och LP-garn
Att märka: man får en tydlig effekt då man låter bli att använda det lurviga LP-garnet i ränderna, men man skall tänka på att mattans grovlek där är ganska annorlunda


aaroddigogga-340_000   aaroddigogga-detalj340_000

Denna matta är vävd ca år 1988.
Vävare: Anja Lindqvist
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: vävd med tre skyttlar. Inslaget slumpmässigt sammansatt av röda och blåa toner


norrback12-340   norrback12-detalj340

Mattorna vävda på 1970-talet.
Ägare: Greta och Stina Svahnström
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft) och rosengång
Material: tygtrasor
Att märka: rosengångsränderna kan varieras i det oändliga


eewa1-340   eewa1-detalj340

Ägare: Ewa Essén
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tygtrasor
Att märka: vävd med en skyttel och endast ett fåtal inslag per färg åt gången


eewa10-340   eewa10-detalj340

Ägare: Ewa Essén
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tygtrasor
Att märka: om man skall väva en lång matta kan det vara svårt att beräkna att alla sorters inslag räcker till hela mattan, men man kan då oftast skarva i med någonting liknande


saris3-340_000   saris3-detalj340

Mattan vävd på 1940-talet.
Ägare: Helena Lindqvist
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tygtrasor
Att märka: botten är vävd med två skyttlar, ränderna med en


elvi340   elvi340detalj

Vävare: Elvi Heinonen
Teknik: inslagsrips (över och under tre trådar)
Material: trikåtrasor och jutegarn
Att märka: eftersom det mjuka trikåinslaget är dubbelt och alltså mycket grövre än det hårdare juteinslaget ger det en litet pärlaktig yta


brittasmatta-340   brittasmatta-detalj340

Vävd på vävkurs i Åbo svenska arbetarinstitut läsåret 2005-06.
Vävare: Britta Ollinen
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: vävd med tre skyttlar


anne-marie340   anne-marie340detalj

Vävd på vävkursen i Åbo svenska arbetarinstitut läsåret 2006-07.
Vävare: Anne-Marie von Kraemer
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: man skall byta inslag ofta, om man vill ha en jämnt oregelbunden yta


ritva2_matta340   ritva2_matta340detalj

Vävd på vävkurs i Åbo svenska arbetarinstitut läsåret 2006-07.
Vävare: Ritva Lindblom
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: vävd med tre skyttlar


ewa2-340   ewa2-detalj340

Vävd på vävkursen i Åbo svenska arbetarinstitut läsåret 2005-06.
Vävare: Ewa Essén
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: vävd med tre skyttlar, alla skyttlar har bytts samtidigt


aabrunrosa-340   aabrunrosa-detalj340

Denna matta är vävd år 2004.
Vävare: Anja och Helena Lindqvist
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: förhållandet mellan tyg- och trikåtrasorna är samma genom hela mattan


marita1-340   marita1-detalj340

Denna matta är vävd på vävkursen i Nagu inom Pargas-Nagu medborgarinstitut läsåret 2005-06.
Vävare: Marita Lindeman
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: vävd med tre skyttlar. Inslaget slumpmässigt sammansatt i gula och orange toner. Förhållandet mellan tyg- och trikåtrasor samma i hela mattan.


marita3-340   marita3-detalj340

Denna matta är vävd på vävkursen i Nagu inom Pargas-Nagu medborgarinstitut läsåret 2005-06.
Vävare: Marita Lindeman
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: trikåtrasor och chenille
Att märka: vävd med tre skyttlar, två trikå och en chenille


susann-340   susann-detalj340

Vävd på vävkurs i Åbo svenska arbetarinstitut läsåret 2005-06.
Vävare: Susann Elfsberg
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: då man väver med tre skyttlar, så att någon färg fortsätter över randgränsen, blir ränderna inte lika skarpa


eewa8-340_000   eewa8-detalj340

Vävare: Ewa Essén
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: då man väver med tre skyttlar är det bra om man kan hålla förhållandet mellan olika material ungefär lika genom hela mattan


unnasmatta2-340   unnasmatta2-detalj340

Vävd på vävkurs i Åbo svenska arbetarinstitut läsåret 2005-06.
Vävare: Unna Toropainen
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: vävd med tre skyttlar


ewa1-340   ewa1-detalj340

Vävd på vävkursen i Åbo svenska arbetarinstitut läsåret 2005-06.
Vävare: Ewa Essén
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: också små mängder av en avvikande färg sätter sin prägel på helheten


ingersmatta-340   ingersmatta-detalj340

Vävd på vävkurs i Åbo svenska arbetarinstitut läsåret 2005-06.
Vävare: Inger Winberg
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: vävd med tre skyttlar


mrls1_matta340   mrls1_matta340detalj

Denna matta är vävd på vävkursen i Nagu inom Pargas-Nagu medborgarinstitut läsåret 2007-08.
Vävare: Marja-Riitta Lindblom
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: vävd med tre skyttlar


unnasmatta1-340   unnasmatta1-detalj340

Vävd på vävkurs i Åbo svenska arbetarinstitut läsåret 2005-06.
Vävare: Unna Toropainen
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: vävd med tre skyttlar


saris4-340   saris4-detalj340

Mattan vävd på 1950-talet.
Ägare: Helena Lindqvist
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tygtrasor
Att märka: botten är vävd med tre skyttlar, ränderna med en


anuw340   anuw340detalj

Denna matta är vävd på vävkursen i Nagu inom Pargas-Nagu medborgarinstitut läsåret 2006-07.
Vävare: Anu Wilders
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: vävd med tre skyttlar


aarosengang3-340   aarosengang3-detalj340

Denna matta är vävd ca år 1995.
Vävare: Anja Lindqvist
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft) och rosengång
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: botten är vävd med en skyttel "under" rosengångsränderna


norrback3-340   norrback3-detalj340

Del av an större matta, som är vävd ca 1900.
Ägare: Greta och Stina Svahnström
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tygtrasor
Att märka: ränderna är vävda med en skyttel, botten med två


norrback6-340   norrback6-detalj340

Vävd på 1940-talet.
Ägare: Greta och Stina Svahnström
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tygtrasor
Att märka: ränderna är vävda med en skyttel, botten med tre

Man vävde med två eller tre skyttlar beroende på hur mycket ljust resp. mörkt inslag man hade. Man kunde också göra mattorna litet ljusare eller mörkare på detta sätt.


norrback2-340   norrback2-detalj340

Mattorna vävda på 1940-talet.
Ägare: Greta och Stina Svahnström
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tygtrasor
Att märka: ränderna är vävda med en skyttel, botten med tre


eewa2-340   eewa2-detalj340

Ägare: Ewa Essén
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft) och rosengång
Material: tygtrasor
Att märka: vävd dels med rosengångsinslag på ripsbotten, dels med rosengång med motsatta inslag


norrback5-340   norrback5-detalj340

Vävd på 1940-talet.
Ägare: Greta och Stina Svahnström
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tygtrasor
Att märka: ränderna är vävda med en skyttel, botten med tre


laurasmatta340   laurasmatta340detalj

Denna matta är vävd år 2006.
Vävare: Anja Lindqvist
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: mjuk övergång från en färg till en annan fordrar att man ofta byter färg på inslaget


eewa15-340_000   eewa15-detalj340

Vävare: Ewa Essén
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: man kan gärna kombinera många färger, om det passar till inredningen


eewa16-340   eewa16-detalj340

Vävare: Ewa Essén
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: då man väver med tre skyttlar kan man bra kombinera olika grova inslag


eewa6-340   eewa6-detalj340

Ägare: Ewa Essén
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft) och rosengång
Material: tygtrasor
Att märka: man behöver inte väva så många rosengångsinslag, för att ge ett annorlunda utseende på mattan


eewa11-340   eewa11-detalj340

Ägare: Ewa Essén
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft) och spetskypert
Material: tygtrasor
Att märka: då man kombinerar olika tekniker blir mattan lätt ojämn i grovlek


aarosengang1-340   aarosengang1-detalj340

Denna matta är vävd ca år 2000.
Vävare: Anja Lindqvist
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft) och rosengång
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: ripsen fortsätter oavbruten "under" rosengångsränderna


ritvas_matta340   ritvas_matta340detalj

Vävd på vävkursen i Åbo svenska arbetarinstitut läsåret 2007-08.
Vävare: Ritva Lindblom
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: helheten i ränderna kan se likadan ut trots att man har mycket olika inslag


gudrunsmatta1-340   gudrunsmatta1-detalj340

Vävd på vävkurs i Åbo svenska arbetarinstitut läsåret 2005-06.
Vävare: Gudrun Juslin
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: vävd med tre skyttlar


norrback4-340   norrback4-detalj340

Vävd på 1970-talet enligt gammal modell.
Ägare: Greta Svahnström
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft) och rosengång
Material: tygtrasor
Att märka: ränderna är vävda med en skyttel, botten med tre


eewa13-340   eewa13-detalj340

Vävare: Ewa Essén
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: små mängder av en avvikande färg kan vara riktigt bra i en i övrigt ganska enfärgad matta


rosiinas_matta340   rosiinas_matta340detalj

Vävd på vävkurs i Åbo svenska arbetarinstitut läsåret 2006-07.
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tygtrasor och tovningsrester
Att märka: det rätt så grova tovade "tyget" måste klippas ganska smalt för att inte vara så annorlunda jämfört med tygtrasorna


marita2-340   marita2-detalj340

Denna matta är vävd på vävkursen i Nagu inom Pargas-Nagu medborgarinstitut läsåret 2005-06.
Vävare: Marita Lindeman
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: vävd med tre skyttlar. Inslaget slumpmässigt sammansatt i gula och orange toner. Tydligt tvärrandiga trasor kan ibland ge överraskande mönster.


eewa4-340_000   eewa4-detalj340

Ägare: Ewa Essén
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tygtrasor
Att märka: ränderna är vävda med en skyttel, botten med två


eewa12-340   eewa12-detalj340

Vävare: Ewa Essén
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: man kan kombinera många olika färger, men det fodrar ofta mera planering


ritva1_matta340   ritva1_matta340detalj

Vävd på vävkurs i Åbo svenska arbetarinstitut läsåret 2006-07.
Vävare: Ritva Lindblom
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: vävd med tre skyttlar, men ränderna vävda med en skyttel


aabrunljus1-340   aabrunljus1-detalj340

Denna matta är vävd ca år 1988.
Vävare: Anja Lindqvist
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: förhållandet mellan tyg- och trikåtrasorna är samma genom hela mattan


eewa14-340   eewa14-detalj340

Vävare: Ewa Essén
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: tyg- och trikåtrasor
Att märka: vissa material och färger dominerar ibland över de andra


mrls2_matta340   mrls2_matta340detalj

Denna matta är vävd på vävkursen i Nagu inom Pargas-Nagu medborgarinstitut läsåret 2007-08.
Vävare: Marja-Riitta Lindblom
Teknik: falsk inslagsrips, dvs tätt vävd lärft (tuskaft)
Material: trikåtrasor och papperssnöre
Att märka: kombination av olika material kan ge annorlunda effekter


Mattor, mattor, mattor...

© 2023 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!