KirstiKasnio

Tutkimuksessa on kysymys arkkitehti-lavastaja-muotisuunnittelija Kirsti Kasnion (1937–2014) työstä erityisesti sinä aikana, jolloin hän toimi muotisuunnittelijana 2000-luvulla.
Kirsti Kasnion suunnittelutyön kohteita olivat ylelliset turkisasusteet sekä ilta- ja muut juhlapuvut, joiden tunnusomainen valmistustekniikka oli pliseeraus.

Tutkimus etsii vastausta kysymyksiin:

1) Millainen oli muodin ja arkkitehtuurin yhteys arkkitehti-muotisuunnittelijan ajatuksissa ja töissä?

2) Millainen oli muotisuunnittelija Kirsti Kasnion suunnitteluprosessi ja luonnostelutapa?

3) Millainen on Kirsti Kasnion omaperäisten pliseerattujen pukujen muoto ja rakenne?

Tutkimus sivuaa suppeasti myös Kirsti Kasnion perhetaustaa, työtä arkkitehtinä ja lavastajana sekä muotiyrityksen toiminnan periaatteita ja turkissuunnittelua. Kyseessä on tapaustutkimus, jonka aineistoina ovat haastattelut, media-aineisto, konkreettiset puvut sekä arkistoaineisto, johon kuuluu runsaasti suunnittelijan piirtämiä luonnoksia, puvuista otettuja valokuvia sekä kirjoitettuja dokumentteja.

Linkki tutkimukseen https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/158206/KirstiKasnio.pdf?sequence=1

 

Tekijä: Koskennurmi-Sivonen, Ritva
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Kuuluu julkaisusarjaan: Tekstiilikulttuuriseuran julkaisuja

 

© 2023 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!