• Punomo.fi sivuston käyttö opetus-, koulutus- tai ohjaustoiminnassa tai opetuksen ja oppimateriaalien valmistelussa edellyttää, että käyttäjällä on voimassa oleva opetuslisenssi. Myös yritystoimintaan liittyvään käyttöön tulee hankkia lisenssi.
  • Yksityiskäyttö ja alan tutkimuskäyttö on vapaata.
  • Lisenssi voi olla opettaja- tai kouluttajakohtainen tai työyhteisökohtainen (ks. hinnasto).
  • 1-5 käyttäjän tilauksissa jokainen lisenssikäyttäjä saa lisäksi oikeuden sivuston sisältöä hallinnoivan Käsityö verkossa ry:n jäsenyyteen. Jäsenet pääsevät käsityön opetuksen aktiiviselle sähköpostilistalle ja voivat olla suoraan vaikuttamassa sivuston sisältöjen kehittämiseen.
  • Työyhteisökohtaisessa lisenssissä jäsenyysoikeus tulee 20:lle samassa yhteisössä työskenteleville henkilölle ellei erikseen muuta sovita.
  • Lisenssi sallii materiaalien edelleen muokkaamisen opetustilanteen vaatimaan muotoon.
  • Uusi tilausjakso alkaa edellisen jakson päätyttyä ilman uutta tilausta, ellei asiakas irtisano tilaustaan. Uusi jakso laskutetaan tilauksen tekoajasta riippuen joko syys- tai kevätlukukauden alussa. Uuden laskutuskauden lähestymisestä tiedotetaan etukäteen yhteyshenkilölle sähköpostilla. Tämä pois: Laskutusta hoitaa Punomo Networks Oy.
  • Lue lisää: Lisenssikäyttäjän oikeudet ja ohjeita käyttäjälle 

Siirry tilaussivulle