Alakouluissa opetussuunnitelmalla otetaan käyttöön kaikilla luokka-asteilla (1.-6). yhtä aikaa syksystä 2016.
Yläkouluissa käyttöönotto tapahtuu 7. luokkalaisilla syksystä 2017. 8. ja 9. luokkalaiset opiskelevat peruskoulunsa loppuun vanhalla opetussuunnitelmalla.

Uudessa opetussuunnitelmassa käsityön rooli ja merkitys muuttuvat.
Mitkä ovat OPS:in merkittävimmät uudistukset ja miten paikallinen opetussuunnitelma tulisi laatia?

Lue Tekstiiliopettajalehden artikkeli http://www.tekstiiliopettajaliitto.fi/toiminta/lehti/ops/