Mittava aineisto materiaalia käsityön suunnittelun opettamiseen ja oppimiseen. Siirry linkeistä varsinaiseen sivustoon - tälle sivulle Punomo.fi toimitus on koonnut vain sisältöjen pääotsakkeet linkityksineen ja niiden alle osan alaotsikoista. Linkitetyn materiaalin sijainti.

Mitä on suunnittelu käsitöissä?

Suunnittelu antaa pohjan käsityötuotteen valmistukselle. Suunnittelun taidot kytkeytyvät myös opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen taitoihin. Suunnittelun avulla oppilas oppii mm. ajattelun taitoja, monilukutaitoa sekä työelämä- ja yrittäjyystaitoja. Siksi suunnittelun opetukseen tulee kiinnittää huomiota.​

Käsitöiden suunnitteluprosessiin liitetään usein mystifioiva leima; suunnittelu vaatii erityistä luovuutta. Todellisuudessa luovuutta on meissä jokaisessa ja suunnittelu vaatii oppilaalta vain ohjattua ajatustyötä. Onnistunut suunnitteluprosessi toistaa samaa kaavaa kerrasta toiseen. Menetelmät sen sijaan voivat vaihdella. Suunnittelu ei perustu vain luonnosteluun, vaan se voi olla esimerkiksi muovailuvahalla muotoilua, älypuhelimella kuvaamista tai paperin repimistä

Suunnittelun työkalupakki


Suunnittelua opettamalla

  • opitaan valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja esteettisiä tuotteita
  • opitaan huomioimaan eettiset, ekologiset ja taloudelliset arvot
  • oivalletaan laadun merkitys
  • kehitetään kykyä nähdä ilmeisen ulkopuolelle
  • opitaan systemaattisesti analysoimaan, yleistämään ja syntetisoimaan havaintoja
  • tarjotaan näkökulmia materiaalisen maailman ymmärrykseen ja sen kunnioittamiseen
  • harjaannutetaan luovuutta, avaruudellisen hahmottamisen taitoja sekä kasvatetaan tietämystä esimerkiksi tekniikoista, materiaaleista ja työvälineistä

Käsityön suunnittelupakki on avoin verkko-oppimateriaali uusimman opetussuunnitelman mukaisen työskentelyn sekä kokonaisen käsityön tueksi. Materiaali on suunnattu käsitöitä peruskoulussa opettaville luokan- ja aineenopettajille, mutta tarjoaa ideoita myös muille koulutusasteille.


Tekijät

Iina Ruuskanen, FM, KM hyödyntää kuvataiteen pedagogiikan keinoja käsityönopetuksessa.
Liisa Vuolas, KM toteuttaa suunnitteluopetusta yhtenäiskoulussa sekä kovien että pehmeiden materiaalien parissa

Olemme käsityönopettajia ja innostuneina uusimmasta opetussuunnitelmasta, halusimme nostaa esiin suunnittelun opetuksen tärkeyttä. Mielestämme suunnittelu ja ideointi ovat käsityönopetuksen ydintä ja tärkeitä tulevaisuustaitoja missä tahansa ammatissa


Materiaalia saa käyttää vapaasti opetuksessa, mutta kaupallinen käyttö on kielletty. Suomen Kulttuurirahasto on tukenut materiaalin valmistusta.

© 2024 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!