TEKSTIILIEN ELINKAARI Laajempiin ympäristövertailuihin pyrittäessä on otettava huomioon tuotteen koko elinkaari. Se pitää sisällään kuitutuotannon, tuotteen valmistuksen ja käytön sekä hävittämisen. Tekstiili käy läpi monia prosesseja, ennen kuin se kohtaa käyttäjänsä. Jokaisessa vai-heessa voitaisiin puuttua tekstiilin ympäristövaikutuksiin. Tekstiiliin kuluttajan on hyvä saa-da tietoa kaikista näistä prosesseista, jotta hän voisi itse arvioida, mitkä tuotteet ovat ym-päristöä vähiten rasittavia. Valitettavasti tämä on vain käytännössä erittäin hankalaa. Olen yhdistänyt yhdeksi kuvioksi kaksi elinkaarianalyysiä. Ne ovat peräisin Suojasen Vihreät tekstiilit sekä Paakkunaisen Vaatteiden ympäristöhaitat -kirjoista. Kuvio kertoo tekstiilien elinkaaren.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TERMIT »

Tähän työhön ja yleensä kestävään kehitykseen liittyy paljon käsitteitä, joita pyrin avaamaan.
Nämä käsitteet tulevat esille aina tekstiilien ympäristövaikutuksista puhuttaessa.

SISÄLLYSLUETTELO
1.0 KÄSITTEIDEN MÄÄRITELYÄ 3
2.0 KESTÄVÄ KEHITYS 5
2.1 Luonto 6
2.2. Kulttuuri 6
2.3 Kulttuurinen kestävyys 7
2.4 Sosiaalinen kestävyys 7
2.5 Ekologinen kestävyys 7
2.6 Taloudellinen kestävyys 7
2.7 Käsityöllinen tuottaminen 8
3.0 TEKSTIILIEN ELINKAARI 8
3.1 Vaatteiden ympäristövaikutukset 11
3.1.1 Kuitutuotanto 11
3.1.2 Kehruu, neulonta ja kudonta 14
3.1.3 Pesu, värjäys ja painanta 15
3.1.4 Viimeistykset 15
3.1.5 Kierrätys ja jätehuolto 16
4.0 MUOTI JA YMPÄRISTÖ 18
5.0 TEKSTIILIEN KÄYTTÖ, HOITO JA KORJAUS YMPÄRISTÖN NÄKÖKULMASTA 19
6.0 VINKKEJÄ KULUTTAJALLE 20


Sanna Isomaa
Käsityön erikoistumisopinnot
Kestävä kehitys

 

© 2023 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!