Generatiivista tekstitekoälyä voidaan käyttää nk. tukiälynä suunnitellessa niin tuotteita kuin myös aihepiirejä käsityön opetukseen. Kun ideat ovat vähissä, tai sijaiselle pitää keksiä nopeasti hommia, voi tekstitekoäly tuottaa melko hauskojakin ideoita, kunhan sille antaa tarpeeksi tarkat kehotteet. Koska tekoälyllä ei varsinaisesti ole ymmärrystä opetustyöstä, eivät kaikki sen ehdotukset ole suoraan käytettävissä oppitunneilla.

Generatiivinen tekstitekoäly toimii niin, että sille voidaan antaa prompteja, eli kehotteita tai pyyntöjä, jotka antavat suunnan tekstitekoälyn tuottamalle sisällölle. Sisällöt tekstitekoäly tuottaa sille syötetyn opetusaineiston avulla ja hyödyntää myös verkossa olevien lähteiden materiaaleja.

ChatGPT https://chat.openai.com/ on yksi generatiivinen tekstitekoäly. Lisäksi Microsoftin Bing Chat on hyvä vaihtoehto. Promptin sisältö kannattaa miettiä jo valmiiksi melko tarkaksi. Prompteihin ei tule syöttää mitään tietosuojaan liittyvää materiaalia (ope, oppilaat, koulu, kunta) jota ei voisi laittaa ilmoitustaululle. Promptausta eli kehotteiden antamista voi lähteä harjoittelemaan kokeilemalla matalalla kynnyksellä, esim. Kirjoita minulle 160 merkin mittainen viesti aiheesta pizza. Ensikosketuksen jälkeen promprausta voi alkaa jo miettimään tavoitteellisemmin ja tarkemmin.

Esimerkki prompti: Tarvitsisin 3 esimerkkiä käsityön oppituntikokonaisuudesta alakouluun. Yksi voi olla 1.2. luokalle, yksi 3.-4. luokalle ja yksi 5.-6. luokalle. Huomioi että esimerkeissä voimme hyödyntää koulun materiaaleja ja tiloja opetussuunnitelman mukaisesti.

Chat GPD: Tässä kolme esimerkkiä käsityön oppituntikokonaisuuksista eri luokka-asteille alakoulussa:

 1. 1.-2. luokat: "Värikkäät huovutetut avaimenperät"
  • Tavoite: Kehittää hienomotorisia taitoja ja tutustua perusmateriaaliin, kuten huopaan.
  • Tarvikkeet: Värikästä huopaa, narua, helmiä, sakset, liimaa.
  • Toiminta: Oppilaat voivat leikata erivärisestä huovasta yksinkertaisia muotoja, kuten sydämiä tai tähtiä, ja liimata ne päällekkäin. He voivat lisätä helmiä ja muita koristeita. Lopuksi he voivat kiinnittää narun tai avainrenkaan huovutettuun kappaleeseen ja saada valmiin avaimenperän.
 2. 3.-4. luokat: "Kangaskasseja ympäristötietoisuutta korostaen"
  • Tavoite: Kehittää ompelutaitoja ja samalla lisätä tietoisuutta kestävästä kulutuksesta.
  • Tarvikkeet: Kankaita, neuloja, lankaa, koristenauhaa, ompelukone (vaihtoehtoisesti voi ommella käsin).
  • Toiminta: Oppilaat voivat suunnitella ja ommella oman kangaskassin käyttäen kierrätettyjä tai vanhoja kangaspaloja. He voivat koristella kassia koristenauhalla tai omilla maalauksillaan. Tämä projekti opettaa perusompelutaitoja ja samalla korostaa kestävän kehityksen periaatteita.
 3. 5.-6. luokat: "Puutyöt – Modulaarinen hyllyjärjestelmä"
  • Tavoite: Käyttää puumateriaaleja ja opetella peruspuutyön tekniikoita.
  • Tarvikkeet: Puulevyjä, saha, liimaa, nauloja, hiekkapaperia, maalia.
  • Toiminta: Oppilaat voivat suunnitella ja rakentaa modulaarisen hyllyjärjestelmän. He leikkaavat ja yhdistävät puulevyjä, liimaavat ja naulaavat osat yhteen. Lopuksi he voivat maalata tai viimeistellä hyllyt haluamallaan tavalla. Tämä projekti opettaa peruspuutyön taitoja ja antaa oppilaille mahdollisuuden luoda käytännöllisen esineen.

Kuten 1.-2. luokkalaisille suunnatusta tehtävästä jo huomataan, ei huovuttaminen ole ChatGPT:lle tuttua, eikä se tunne kaikkia käsityötekniikoita niin hyvin, että se voisi luetella täydellisen tarvikeluettelon oppitunteja varten. Liimaamisen sijaan helmet voisi ommella huopaan, huovuttaminen jää tässä suunnitelmassa tekemättä. Myös muista suunnitelmista löytyy aukkoja. Tekoälyllä ei myöskään ole kokemusta opetusmaailmasta, joten sen oppilaskäsityskin on hyvin positiivinen ja itseohjautuva.

Pyysin ChatGPT:tä luomaan tuntisuunnitelmat oppitunneille. Voisitko lisätä edellisiin esimerkkeihin tuntisuunnitelmat?

Tietysti, tässä yksinkertaiset tuntisuunnitelmat kullekin esimerkille:

1. 1.-2. luokat: "Värikkäät huovutetut avaimenperät"

Tuntisuunnitelma:

 1. Alkuosa (15 min):
  • Esittele tunti ja keskustele nopeasti huovasta ja sen ominaisuuksista.
  • Näytä esimerkkejä valmiista huovutetuista avaimenperistä.
  • Keskustele oppilaiden kanssa mahdollisista suunnitelmista ja ideoista.
 2. Pääosa (45 min):
  • Jaa oppilaat pieniin ryhmiin tai anna jokaiselle oppilaalle oma työpiste.
  • Ohjeista oppilaita leikkaamaan huovasta haluamansa muodot.
  • Liimaa muodot päällekkäin ja lisää halutessasi helmiä koristeeksi.
  • Kiinnitä narut tai avainrenkaat huovutettuihin kappaleisiin.
 3. Loppuosa (15 min):
  • Anna oppilaille aikaa esitellä omat avaimenperänsä ja kertoa lyhyesti suunnitteluprosessistaan.
  • Keskustele lyhyesti siitä, mitä oppilaat oppivat ja mitä he nauttivat eniten tässä projekteista.

2. 3.-4. luokat: "Kangaskasseja ympäristötietoisuutta korostaen"

Tuntisuunnitelma:

 1. Alkuosa (15 min):
  • Esittele tunti ja keskustele kestävästä kulutuksesta.
  • Näytä esimerkkejä valmiista kangaskasseista ja niiden käytännöllisyydestä.
  • Keskustele oppilaiden kanssa suunnitteluideoiden ympärillä.
 2. Pääosa (45 min):
  • Jaa oppilaat pieniin ryhmiin ja anna jokaiselle ryhmälle kangas- ja koristevalikoima.
  • Ohjeista oppilaita suunnittelemaan ja ompelmaan oman kangaskassin.
  • Ohjeista heitä myös koristelemaan kassiaan haluamallaan tavalla.
 3. Loppuosa (15 min):
  • Anna oppilaille aikaa esitellä omat kangaskassinsa.
  • Keskustele lyhyesti siitä, mitä he oppivat tästä projektista ja miten kestävä kulutus liittyy heidän käsityöprojekteihinsa.

3. 5.-6. luokat: "Puutyöt – Modulaarinen hyllyjärjestelmä"

Tuntisuunnitelma:

 1. Alkuosa (15 min):
  • Esittele tunti ja käy lyhyesti läpi peruspuutyön työkaluja ja tekniikoita.
  • Näytä esimerkkejä modulaarisista hyllyjärjestelmistä ja niiden monipuolisista käyttötarkoituksista.
  • Keskustele oppilaiden kanssa suunnitteluideoiden ympärillä.
 2. Pääosa (45 min):
  • Jaa oppilaat pieniin ryhmiin ja anna jokaiselle ryhmälle puulevyjä, sahoja, liimaa ja muita tarvikkeita.
  • Ohjeista oppilaita suunnittelemaan ja rakentamaan modulaarinen hyllyjärjestelmä.
  • Opasta heitä turvallisen työskentelyn ja peruspuutyön tekniikoiden parissa.
 3. Loppuosa (15 min):
  • Anna ryhmien esitellä omat modulaariset hyllyjärjestelmänsä.
  • Keskustele lyhyesti siitä, mitä oppilaat oppivat tästä projekteista ja miten puutyön taidot voivat olla hyödyksi arkielämässä.

Opettajan tehtäväksi jääkin tarkistaa, miten tekoälyn antamat ideat soveltuvat opetukseen. Kysyessäni Chat GPT:ltä lähteitä omiin ideoihinsa, "Voitko antaa lähteet löytämillesi tehtäville?" sain seuraavanlaisen vastauksen tekoälyltä:

Valitettavasti en voi antaa suoria lähteitä tai viittauksia tiettyihin oppituntisuunnitelmiin, koska ne eivät perustu suoraan tiettyihin dokumentteihin tai lähteisiin. Esimerkit ovat luotu yleisen käsityötiedon ja opetussuunnitelman perusteella.

Suosittelen, että tarkistat paikallisen opetussuunnitelman tai käsityön opettajien yhdistysten materiaaleja, koska ne voivat tarjota tarkempia ja paikallisesti mukautettuja oppituntisuunnitelmia. Useimmat koulut ja opettajat suunnittelevat oppituntinsa ottaen huomioon paikalliset tarpeet ja resurssit. Voit myös etsiä inspiraatiota käsityönopetuksen resursseista verkossa tai käsityön opettajien yhteisöistä.

Keskustelua ChatGPD:n kanssa voi jatkaa melko pitkään. Tekoäly myös oppii keskustelun aikana, joten jos sille perustelee, miksi jokin sen antama suunnitelma ei toimi, se pyrkii löytämään uuden ratkaisun.

----

Tekstiä en kirjoittanut tekoälyn avulla, mutta lopuksi kysyin tukiälyltä otsikkoehdotuksia. Artikkelin otsikko: "Tekoälyn rooli käsityönopetuksessa: Ideointiavusta oppituntien suunnitteluun ja luovaan käsityöprosessiin" Se ei tuntunut aivan sopivalta, joten pyysin niitä lisää.

 1. "Älykäs Käsityö: Tekoälyn Luova Tuki Opetussuunnitelman Rajoissa"
 2. "Innovaatioita Huovutuksesta Puutöihin: Tekoäly Käsityön Opetuksen Apuna"
 3. "Oppituntien Virkistys: Tekoälyn Luoma Luovuus Käsityön Maailmassa"
 4. "Käsityöluovuus Tekoälyn Avustuksella: Ideointia ja Inspiraatiota Oppituntiin"
 5. "Älykkäät Ideat, Käsityön Taidot: Tekoälyn Rooli Oppituntien Suunnittelussa"
 6. "Luovuutta Koodin Takaa: Tekoälyn Ehdotukset Käsityön Opetukseen"
 7. "Tekoälyn Luoma Taika: Käsityön Ideointi ja Oppituntien Uusi Ulottuvuus"
 8. "Opettajan Apuri: Tekoälyn Ideat Käsityötuntien Monipuoliseen Suunnitteluun"
 9. "Käsityön Kukoistus Tekoälyn Siivittämänä: Ideoista Toimintaan"
 10. "Älykkäät Kädet: Tekoälyn Vaikutus Käsityönopetukseen"

Ideat generatiiviselta tekstitekoälyltä eivät ainakaan lopu ja se on aina kannustava, luova sekä väsymätön sparrauskaveri.

© 2024 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!